Merringgård


Merringgårds nuværende hovedbygning blev opført i 1853. Før det var det en ”gammel herregård af ordinær bygning”, som det står skrevet i Pontoppidans Danske Atlas 1753-1781.

Intro

Merringgård ligger nord for Hedensted og kendes fra omkring år 1500. Niels Skeel blev ejer i 1534 efter retsstridigheder med Mogens Gøye. De to herregårde Merringgård og Ussinggård hørte længe sammen under samme ejer. Ussinggård var i praksis godsets hovedsæde på trods af Merringgårds skatteprivileg

''Historien om Merringgård'' Adelsslægten Limbæk ejede omkring år 1500 Merringgård, men solgte i starten af århundredet gården. Det resulterede i en retsstridighed mellem rigshofmester Mogens Gøye og Niels Skeel, der begge havde interesser i gården. Da Niels Skeel havde ret til Merringgård gennem slægtskabet på sin mors side, blev han ejer i 1534. Niels Skeels enke afhændede Merringgård i 1578 som led i et større jordskifte med Frederik 2. (1559-1588), men allerede i 1579 byttede kongen Merringgård bort. Merringgård kom nu i den lavadelige Mund-slægts eje, som ejede gården langt op i 1600-tallet. I 1684 blev Niels Jensen ejer og gennem hans ægteskab, kom Merringgård og Ussinggård under samme ejer. Han bosatte sig på Ussinggård og solgte i 1716 Merringgård. I 1745 fik de to gårde igen samme ejer, da ejeren af Ussinggård, Gerdt de Lichtenberg, købte Merringgård. Merringgård havde hovedgårdsprivilegier, men alligevel var det avlsgården Ussinggård, der kom til at fungere som godsets hovedsæde. I 1805 blev Joseph Louis Bruno David de Serène d’Acqueria ejer. Han solgte i 1829 Ussinggård, mens Merringgård blev arvet af hans søn. Sønnen Oscar Ferdinand de Serène d’Acqueria blev således ejer i 1853 og boede på Merringgård til sin død i 1880. Merringgård blev udsat for hyppige ejerskifte, efter hans enke i 1895 solgte gården. ''Markante ejere'' 1534-1561: Niels Skeel 1578-1579: Kronen 1745-1761: Gerdt de Lichtenberg 1853-1880: Oscar Ferdinand de Serène d’Acqueria Læs mere om Merringgård på [http://danskeherregaarde.dk/nutid/merringgaard danskeherregaarde.dk]

''Hovedbygning'' Efter en brand i 1847 blev en ny hovedbygning opført i 1855 under Oscar Ferdinand de Serène d’Acquerias ejerskab. Et langstrakt anlæg i én etage blev opført, og i 1860’erne blev opført to tårnlignende tværfløje. ''Omgivelser'' I 1952 brændte Merringgårds gamle bindingsværkslade fra 1700-tallet. I dag fremstår Merringgårds moderne avlsbygninger i forlængelse af hovedbygningen. To af avlskompleksets længer danner sammen med hovedbygningen en ramme om en større gårdsplads. Mod vest løber Gesager Å forbi. ''Bygninger og gods'' 1853: Nuværende hovedbygning opført

''Fakta'' Adresse: Merringvej 137, 8723 Løsning Kommune: Hedensted Kommune Tidligere: Vejle amt, Hatting herred, Korning sogn Ejer: Jens-Birger Anders Rahbek (2017) Funktion: Landbrug, skovdrift (2017) Størrelse: - (2017) Offentlig adgang: Fredning: Hovedbygningen er ikke fredet (2017)

''English'' Merringgård is a manor located in eastern Jutland north of Vejle. In 1534 Niels Skeel became the owner after a legal case with Mogens Gøye who was steward of the Realm [da: rigshofmester]. From around the 17th century Merringgård and Ussinggård for long had the same owners. Ussinggård was in legal terms only a farm, but nevertheless became the center of the estate. In 1829 owner Joseph Louis Bruno David de Serène d’Acqueria sold Ussinggård but kept Merringgård. After his death his son built the main building in 1853.

''Publiceret''