Mere end en enkelt Ballum


Græssende køer i Ballummarsken. Foto: Hans Hagge


Gård fra Ballum. Foto: Svend Tougaard

Intro

Syd for Ballum Sluse ligger en række lokaliteter, hvor navnet "Ballum" indgår på forskellig vis.

Langs geest-randen syd for Ballum Sluse ligger en lang række lokaliteter, hvor »Ballum« (afledt af »forhøjning«) indgår i navnet. Her ligger flere fine gårde. Mod øst ligger Forballum, hvor en af den danske højskolebevægelses fædre, Kristen Kold, var huslærer i 1838, Østerende Ballum og Husum-Ballum. Vejen sydover fører igennem Vesterende Ballum, som har en romansk kirke samt et fredet tinghus fra 1788, siden brugt som skole og missionshus. Så følger Bådsbøl-Ballum, hvorfra der tidligere var færgeoverfart til Havneby på Rømø, Buntje-Ballum, Nørrehus-Ballum og endelig Rejsby-Ballum.