Mellemgade, Nyborg


Graveske_og_rapport_01


Mellemgade Nyborg, OBM3181. Areal undersøgt i forbindelse med udskiftning af vandledninger

Intro

Odense Bys Museer gennemførte i maj 2012 en overvågning af et tracé til udskiftning af vandledninger i Nyborg midtby. Ved overvågningen blev der registreret kulturlag og konstruktioner. Arkæologisk Rapport nr. 359 og 394, 2012 Arkæolog Maria E. Rasmusse

Odense Bys Museer ønskede at overvåge projektet, da det foregik inden for den middelalderlige bykerne, og at der derfor var mulighed for at opnå nye informationer om det middelalderlige Nyborg. Disse ville muligvis også kunne belyse sammenhængen mellem Nyborg Slot og den nuværende byker-nes opståen.
I første etape blev der i området konstateret 32 kulturlag, og der blev kun påvist formodet undergrund et enkelt sted på den 150 meter lange strækning. Det betyder at der i området stadig er stor sandsynlighed for bevarede kulturlag. Både nord for traceet (under vejen) men også under traceet vil der være stor sandsynlighed for at påtræffe uberørte kulturlag.
I anden etape blev der i traceernes profiler gjort fund af bygningsrester, gangstier og brolægninger fra middelalderen og fremefter. Bevaringsforholdene er relativt gode.
Det ældste Nyborg synes at have ligget på Helgetoften nord for Nyborg Slot.