Mejslingvej 25 - Damkjærhus, her lå Jerlevs første skole efter Skoleforordningen 1814


Udsigt fra marken mod ejendommen Mejslingvej 25 i Jerlev Sogn

Intro

Skolelodden, Damkjærhus, på Jerlev Mark. Matrikel nr 1a, udskilt 1808 fra den gamle gård nr. 8. Har engang været nedbrændt, men stuehuset skal være opført i samme stil på samme plet. Før branden i 1882 blev stuehuset anvendt som Jerlevs første skole, og skoleholderen boede der med sin familie.

Husmandssted. Kaldtes i gammel tid for Damkjærhus, beliggende på Jerlev Mark. Matrikel nr. 1, blev udskilt fra den gamle gård nr. 8, den 31. december 1808. Huset havde 8 fag. Nis Christensen Bunde solgte den 25. februar 1809 til Jens Jensen Skrædder for 300 rigsdaler. Hartkorn 3 skp. 2 fjdk. 2½ alb. ''Solgt til Skolevæsenet i 1831'' Jens Jensen Skrædder solgte stedet til Jerlev Sogns Skolevæsen for 1400 Rigsbankdaler, den 6. september 1831. Første skoleholder på stedet efter Skoleforordningen 1814 var Claus Jeppesen som boede med sin hustru Anna Catharine Hansdatter og deres børn på ejendommen. Sidste lærer på stedet var Christian Rasmussen Westberg. Skolen nedbrændte i 1882, hvor den også efterhånden var i dårlig stand. Lærer Westberg blev vækket af sin hund og nåede ud i tide, og ingen kom noget til under branden. Et nyt stuehus blev opført, nærmest magen til det forrige, men skolefunktionen blev nu flyttet til Boulevarden i Jerlev. Herefter fungerede Mejslingvej 25 udelukkende som privatbolig (husmandssted).

Jerlevs første skoleholder efter Skoleforordningen 1814, på denne ejendom, som udgjorde Jerlevs første skole, var Claus Jeppesen, som boede her med sin hustru og børn, indtil en heftig tyfusepidemi i sommeren 1840 tog livet af hustruen og en voksen datter inden for en uge. Claus Jeppesen ses at være flyttet fra Jerlev til Øster Starup den 30. april 1844. Han var da 54 år gammel og blev pensioneret. Fra 1844 til 1846 var Andreas Peter Rüttel skoleholder. Han var født 1805 i Fredericia. Han fik en stilling som førstelærer i Gårslev i 1846. Fra 1846 til 1862 var Henrich Jagd lærer i Jerlev. Han var født 1817 i Gårslev, som søn af skoleholder Hans Jagd. Da Henrich Jagd døde i 1862 var han både skolelærer og kirkesanger i Jerlev. Fra 1862 til 1880 var Henrik Andersen lærer i Jerlev. Han var født 1830 på en gård i St. Lysholt ved Vejle. Sidste skoleholder på skolen her var Christian Rasmussen Westberg. På hans gravsten står der Dannebrogsmand. Han havde i 1906 fået tildelt Dannebrogsmedaljen for 35 års tro tjeneste, heraf de 26 år som skolelærer i Jerlev. Christian Rasmussen Westberg blev uddannet fra Lyngby Statssseminarium i 1871, og virkede altså frem til 1906. Westberg var født 1847 i Stakrode i Barrit Sogn, og blev første gang gift med sin barndomsveninde Ane Katrine i 1875. Det blev et kort ægteskab, for allerede i 1879 døde hun og efterlod sig foruden manden også 3 små børn. Før Westberg kom til Jerlev skole havde han været vikar og hjælpelærer flere steder, dels i Breth og Barrit Skovby, og han havde været konstitueret førstelærer ved Borgerfriskolen i Vejle. 1881 søgte han og fik lærer- og kirkesangerembedet her i Jerlev, og nåede altså at være lærer et års tid i den gamle skole på Mejslingvej 25. Han havde afløst Henrik Andersen, som i mange år havde været svagelig og haft den ene unge hjælpelærer efter den anden. Den gamle skole var i dårlig stand, og efter den brændte i 1882 besluttedes det at flytte skolen til Boulevarden (Jerlev Boulevard). Westberg giftede sig igen i 1882 med en pige her fra sognet, nemlig Bodil Hansen Buch, hvis far Hans Madsen Buch tidligere havde ejet en gård her i Jerlev, som i øvrigt også var brændt. Bodils mor var Ane Jørgensdatter. Med sin nye hustru fik Westberg 3 døtre. Efter sin pensionering i 1906 flyttede han til ind til Vejle, hvor han døde i 1911. Enken levede endnu en del år, og døde først i 1930. ''I dag (2017):'' På ejendommen bor Niels Peter Sørensen, hvis forældre også boede på ejendommen fra for omkring for 50 år siden.

''Publiceret''

1. Skøde fra Jens Jensen til Jerlev Sogns skolevæsen Dateret 5. september 1831, lyst 28. oktober 1831 2. Skøde fra Thomas Udesen til Carl Antonsen Dateret 20. juni 1883, lyst 22. juni 1883 3. Skøde fra Højen-Jerlev Sogneråd til Thomas Udesen på matrikel 1a Dateret 20. juni 1883, lyst27. juli 1883 4. Skøde fra Carl Antonsen til Hans Sørensen Dateret 29. september 1884, lyst 17. april 1885 5. Skøde fra Hans Sørensen til German Laursen Dateret 12. juni 1888, lyst 15. juni 1888 6. Skøde fra German Laursen med? Til Chr. Pedersen Dateret 2. oktober 1889, lyst 4. oktober 1889 7. Skifteretsattest som adkomst for Chr. Pedersens enke Dorthea Niels datter Dateret 11. oktober 1898, lyst 21. oktober 1898 8. ??? til Severin Hansen 1898 9. ??? til Martin Søndergård Dateret 4. oktober ??? 1919 10. Skøde fra Martin Søndergård til Anton Hansen Dateret 12. maj 1920, lyst 20. maj 1920 11. Skøde fra Anton Hansen til Peter Jensen Petersen på 1a Dateret 27. maj 1920, lyst 2. juni 1921 12. ??? til Hans Christian Andersen på 1a Dateret ???, lyst 9. juni 1921 13. ??? til Jørgen Larsen Dateret 12. juli 1922, lyst 13. juli 1922 14. Sidste til ejendomshandler Johan Peter Petersen ??? 1923 15. Sidste til Knud Madsen Dateret ??? juni 1923 16. Sidste til Johannes Holm Dateret 13. juni 1924 17. Sidste til Asger Madsen 26. november 1939 18. Sidste til Jens Kjær Bundgård Lyst 6. marts 1944 19. Skøde til Hans Christian Sørensen 6. oktober 1960 20. Skifteretsattest som adkomst for Marie Sørensen 25. juni 1982 21. Skøde til Niels Peter Sørensen 3. august 1995