Mejslingvej 21, Vilhelmshus

Intro

Stort rødstenshus med smuk facade ud mod Mejslingvej. Opført 1910 af partikuliér Vilhelm Pedersen, der samme år var hjemkommet fra New Zealand, hvor han havde tjent penge nok - ifølge rygtet ved at grave guld....eller også passede han får. På stedet har der været hønseri, og siden snedkeri.

Huset på Mejslingvej 21 i Jerlev kaldes 'Vilhelmshus'. ''Vilhelm'' Det blev opført i 1910 af Partikuliér Vilhelm Pedersen, som fik tingløst skøde den 5. august 1910. Han var samme år hjemkommet fra New Zealand, hvor han havde tjent penge nok til at opføre 2 bygninger på grunden, nemlig et stuehus med nord-syd-vendt kvist og en stald/lade, som er øst-vest-vendt. Grunden var blevet udstykket fra gårdmand Anton Hansens gård, som matr. 7a i Jerlev, en parcel 7q. Vilhelm Pedersen var født i Mejsling, og døde 1912. ''Mine'' Herefter fik datteren Vilhelmine Kathrine Nielsen skøde. Hun var gift med Jens Peder Sørensen, der nævnes som rentier og husmand på stedet, og døde i 1931. Jens Peder og Vilhelmine (kaldet 'Mine') var barnløse, men havde flere plejebørn. ''Villy'' Et af disse var Villy Adelhardt Salomon, som var Mines nevø. Siden han var 9 år boede han på Vilhelmshus, men han var født 1909 i Vejle, som søn af Emanuel Salomon. Forældrene var arbejdsløse tobaksarbejdere med mange børn, og de flyttede på et tidspunkt til København. Villy blev hos sin plejefamilie i Jerlev, og blev uddannet hos Jerlevs navnkundige snedkermester, Rasmus Petersen, i årene 1923-27. Herefter arbejdede han som snedkersvend nogle år hos sin mester, og siden hos tømrermester Madsen i Skibet. Villy blev i 1934 gift med Thyra Ragnhild Andersen, og i 1938 solgte Mine stedet til Villy og hustruen, på den betingelse at Mine kunne blive boende på ejendommen til sin død, dvs. indtil 1946. ''Hønseri, tømrer- og snedkervirksomhed'' I hendes lejlighed startede Villy så herefter et hønserugeri op. Med tiden blev det til et decideret hønseri, med salg af daggamle kyllinger. Villy arbejdede stadig som snedker og tømrer, sideløbende med hønseriet. I øvrigt byggede Villy det udvendige klokketårn ved Skibet Kirke, og han deltog også i restaureringen af Skibet Kirke. Efterhånden som hønseriet udviklede sig til en dårligere og dårligere forretning for Villy, besluttede han i 1955 at starte op som selvstændig mester med eget snedkeri på ejendommen, hvorfra han udførte både tømrer- og bygningssnedker-arbejde, inventar- og maskinsnedkeri, glasarbejde, gulvbelægning, parcelhus- og landbrugsbyggeri. På Vilhelmshus er der blevet udlært mange lærlinge, og her er fabrikeret mange vinduer, mange af dem til huse med stråtag. ''Nye tider'' Efter Villys død i 1979 solgte hans enke ejendommen i 1981, til direktør for Super Byg i Vejle, Harding Skovgård. Harding har med vedligehold af bygningens ydre forsøgt at værne om dens oprindelige udseende, men meget er ændret indvendigt.

''Publiceret''

Adresse: Mejslingvej 21, Jerlev. Kaldet Vilhelmshus.Koordinater : 55.66917 - 9.436963999999989 Matrikel: 7q. Udstykket fra gården matrikel 7a, som var ejet af gårdmand Anton Hansen.