Mejeriaktieselskabet Trifolium på Nørrebro og Brovejen i Maribo


Trifolium flyttede fra Nørrebro i 1951 til det nyopførte mejeri på Brovejen. Her fortsatte Trifolium mejeridriften indtil 1962, hvor selskabet stoppede alle aktiviteter i området. B1018


Bygningskomplekset på Nørrebro. Mejeriselskabet fraflyttede adressen i 1951. B1274


Trifoliums bygninger på Nørrebrogade i Maribo. B1275


Postkort med Mejeriet på Nørrebro. B1276


Trifolium på Brovejen. Læsserampen. B3075


Trifolium solgte mejeriet i 1962 til videreførsel af Mejeriet Lolland. B6951


Mejeriet på Nørrebrogade. B8874


Mejeriet Lolland, Brovejen. Mælketransport med moderne tankvogn. B9154


Postkort med Mejeriet Trifolium på Nørrebro. B3437

Intro

Mejeriaktieselskabet Trifolium startede aktiviteter i 1908, på Nørrebro i de gamle bygninger fra fabrikken Vulcan.

Mejeriaktieselskabet Trifolium blen etableret i Haslev på Midtsjælland i 1899 som et herregårds- aktieselskab, der skulle give bøndernes andelsmejeri kamp til stregen.

I år 1900 var Trifolium færdigbygget og klar til at aftage mælk fra 3000 herregårdskøer. Flere store gårde, som lå langt fra Haslev ville gerne være med, men det var ikke muligt med de eksisterende transportmidler. Derimod oprettedes filialmejerier i Dalmose, Faxe og nogle år senere også i Maribo.

Trifolium havde en meget stor smør- og osteeksport, som vakte opsigt i både ind- og udland.

Trifolium bestod som mejeri indtil 1950.