Meilgaard


Meilgaards hovedbygningen står med høje hvide mure og kamtakkede gavle på en holm midt i en åben sø. Bygningen er opført i 1500-tallet og stærkt ombygget af arkitekt August Klein i 1800-tallet.

Intro

Meilgaard er en af Djurslands talrige markante herregårde fra 1500-tallet.Herregårdens historie strækker sig langt tilbage til middelalderen, og ejerne tæller både fra den indflydelsesrige Axel Juel til den berygtede junker Pentz, som efter sigende bankede et af sine børn til døde.

''Historien om Meilgaard '' Ca. 600 meter sydøst for hovedbygningen vidner høje borgbanker om det middelalderlige Meilgaards voldsted. Herregården kan da også føres tilbage til 1345, hvor den nævnes i skiftet efter hr. Niels Griis. I midten af 1500-tallet tilfaldt Meilgaard den fremtrædende adelsmand Axel Juel, som i forvejen ejede andre godser i Jylland. I forbindelse med overtagelsen blev Axel Juel stævnet af sin egen moder, som mente selv at have rettighederne til Meilgaard. Efter hendes død faldt herregården tilbage til Axel Juel, som i 1573 opførte den nuværende hovedbygning. Fra 1694 sad den berygtede junker Pentz på herregården og det siges blandt andet om ham, at han mishandlede et af sine egne børn til døde og efterfølgende smed det i voldgraven. Hvorvidt historien er sand eller ej må stå hen i det uvisse, men Pentz måtte grundet dårlig økonomi sælge Meilgaard allerede i 1703. Efter en lang periode med velstand blev Meilgaard igen ramt af dårlig økonomi og i 1823 måtte staten overtage herregården. I sidste halvdel af 1800-tallet kom Meilgaard atter i Juel-slægtens eje og oplevede her ny velstand og en gennemgående ombygning. ''Markante ejere'' ca. 1340-1345: Niels Griis 1565-1577: Axel Juel 1694-1703: Adam Ernst von Pentz 1888-1931: Niels Joachim Christian Gregers Juel Læs mere om Meilgaard på [http://danskeherregaarde.dk/nutid/mejlgaard danskeherregaarde.dk]

''Hovedbygning'' Axel Juel opførte i 1573 Meilgaards trelængede hovedbygning, som i sin oprindelige form stod i én etage med høje kældre. Et af vidnesbyrdene af Juels byggeri er et sandstensrelief over portåbningen, som portrætterer Axel Juel og hustru. Omkring 1890 forestod Niels Joachim Christian Gregers Juel en gennemgående ombygning af Meilgaard under ledelse af arkitekten August Klein. Der blev føjet en ekstra etage på det hvidkalkede, trefløjede anlæg, hvis gavle blev forsynet med kamtakker og porttårnet med kobbertag og spir. Klein har med sin historicistiske arkitektur formet Meilgaards hovedbygning i nygotisk stil. '' '' ''Omgivelser'' Meilsgaard er opført på en lav, firkantet holm midt i en naturligt forekommende sø, hvorfor borggraven har en organisk og uregelmæssig form. Inde på land, men dog aksefast med hovedbygningen, ligger Meilsgaards store avlsbygninger med en vidstrakt gårdsplads i pigsten. Mod sydøst findes rester af voldstedet fra middelalderens Meilgaard. Anlægget bestod af en borgbanke med en halvmåneformet skanse mod syd. '' '' ''Bygninger og gods'' 1573: Hovedbygning opført 1823: Godset overtages af staten 1868-1888: Trappetårn i borggården og andre forbedringer 1890: Gennemgående ombygning ved arkitekt August Klein

''Fakta'' Adresse: Meilgaardsvej 15, 8585 Glesborg Kommune: Norddjurs Tidligere: Randers Amt, Djurs Nørre Herred, Glesborg Sogn Ejer: Michael F. Juel (2017) Funktion: Agerbrug, skovdrift, jagtudlejning og hoteldrift (2017) Størrelse: Areal inkl. forpagtet 2068 ha (2017) Offentlig adgang: Restaurant, arrangementer og events Fredning: Herregården er fredet (2017) Besøg [http://www.meilgaard.dk/ meilgaard.dk]

''English'' Meilgaard is among the numerous manors on the Djursland peninsula dating back to the 16th century. The history of Meilgaard stretches back to the Middle Ages, and the owners include both the influential nobleman Axel Juel and the infamous Adam Pentz, who reportedly beat to death one of his own children. In the latter half of the 19th century Meilgaard was restored and rebuilt in aneo-gothic style.

''Publiceret''