Med sporvogn i Odense


Den sidste sporvogn i Odense. Blomstersmykket. Ved Læssøegade/Langelinie.


Kongensgade 60, 62, 64, 66, 68. Fyns Forsamlingshus. Sporvogn, mælkevogn.


Skibhusvej ved nr. 155. Sporvogne, børn, cyklister.


Nørregade. Sporvogn til Hunderup Skov.


Sporvogn på Sdr. Boulevard ud for nr. 2-12.


Hjørnet af Sdr. Boulevard og Filosofgangen, sporvogn.


Interiør fra sporvognsremisen.

Intro

I Odense har man kunnet køre med sporvogn og trolleybus. Odense havde sporvogne fra 1911 til 1952.

Med sporvogn i Odense
Odense er en af de tre byer i Danmark, hvor man kunne køre med sporvogn. De to andre sporvognsbyer var København fra 1863 til 1972 og Århus fra 1904 til 1971. Den første elektriske sporvogn i Odense blev sat i drift 9. september 1911. Selskabet Odense Elektriske Sporvej A/S stod for den daglige drift.I starten var sporvognene grønne, men i 1928 blev de malet røde.

I første omgang kørte sporvognene kun på én linje: Hovedlinjen, som førte forbi Fisketorvet. Men i 1913 åbnede også Havnelinjen, der dog allerede lukkede igen i 1926 og blev erstattet af Skibhuslinjen. På Skibhusvej kørte sporvognene indtil 1939, da de blev afløst af de engelske elektrisk drevne trolleybusser. Sporvognene kørte hver dag fra klokken 7.00 til 23.00. Man betalte, når man steg ud og helst med aftalte penge. Det var dog muligt at veksle ved vognstyreren. Priserne var i starten 10 øre for voksne og 5 øre for børn. Købte man en pose poletter, fik man rabat: 11 for 1 kr. Om aftenen blev sporvognene kørt i remise på Sdr. Boulevard.

Sidste tur på skinner
Efter 2. Verdenskrig blev der for alvor talt om, at de nedslidte sporvogne skulle afskaffes. Sporvejsselskabets bestyrelse havde i 1936 været på studietur til England for at se på systemet med trolleybusser, og i 1939 blev sporvognene på Skibhuslinjen skiftet ud med trolleybusser. Så kom besættelsen, og planerne om helt at afskaffe sporvognene blev udsat. Men 1. juli 1952 kørte fire vogntog en sidste tur til afsked. Sporvejsselskabet blev lavet om til et aktieselskab og omdøbt til Odense Bytrafik A/S.

Den nye bytrafik lagde ud med 38 busser, hvoraf de seks var trolleybusser.De fleste sporvogne fra Odense blev solgt til ophugning, men nogle få endte som skurvogne, sommerhuse og legevogne.Sporvejshistorisk Selskab, som driver Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm på Sjælland, har senere fået fat i resterne af tre vogne, som de har sat i stand.