Mazantigade


Mazantigade. De to huse til venstre var Jyllands Clichéfabrik. Huset til højre var Hans Hansens Sølvsmedie. Kolding Stadsarkiv


Mazantigade med Koldinghus i baggrunden. Kolding Stadsarkiv

Intro

Mazantigade fra 1937. Blev tidligere kaldt Mazantivej (1914).

Mazantigade

Mazantigade er opkaldt efter Slotsmøllens forpagter fra 1856 til 1889 Axel Christian Gerhard Mazanti. Gaden hed oprindeligt Mazantivej, men fik navnet Mazantigade med Koldings gadenavnereform i 1937. Gaden blev anlagt af Mazanti selv i samarbejde med Statsbanerne i 1885 på det areal, som hørte under Slotsmøllen på den tid. Årsagen til at Slotsmøllen og Statsbanerne udlagde vejen var, at der derved blev skabt en forbindelse fra jernbanestationen til Fredericiavejen (nuværende Fredericiagade – Fynsvej).

Mazantigades mest dominerende beboer er Kolding Posthus, som blev flyttet til den nye bygning på hjørnet af Banegårdspladsen og Mazantigade i 1940erne. I slutningen af 1970erne var pladsen dog blevet alt for træng og ejendommene i Mazantigade nr. 2 og 4 blev opkøbt og revet ned for at gøre plads for udvidelsen af posthuset. I 1954 blev Rutebilstationen også flyttet til pladsen mellem Mazantigade og jernbanen. (Heidi Vad Jønsson)


Mazanti, A.C.G. (1833-1889)

Født 1833 i Tørring, død 10. april 1889 i København (begr. I Kolding) Han var søn af proprietær Ferdinand Mazanti til Stougaard i Tørring og Christine Ingwersen. Christine Ingwersen var datter af major I.P. Ingwersen, som var én af Jyllands største kreaturhandlere og købte Stougaard 1817 for kort efter at overdarge den til datteren og dennes mand. Major Ingwersen slog sig senere ned i Viuf.

Mazanti overtog forpagtningen af Slotsmøllen i 1856 efter Fr. P. Ingwersen, hvis nevø han var. Bryggeriet var begyndt på at brygge øl 1852, men var en blandet forretning med gødningsfabrikation, bageri, møllernæring og kreaturfedning. I 1858 fik Mazanti etableret en forsyning af rent og godt vand til erstatning for det beskidte vand fra Slotssøen.

I 1872 etableredes et aktieselskab med navnet Slotsmøllens Fabrikker og A.C.G. Mazanti blev den første direktør. Af øl producerede virksomheden overgæret øl som hvidtøl og dobbeltøl og videresolgte bayersk øl fra bl.a. Carlsberg. I 1881 begyndte man selv at fremstille bayersk øl, som krævede en længere lagringstid. For at få plads hertil nedlagdes gødningsfabrikken. Den første bryg af bayersk øl udsendtes 23. februar 1882. I 1884 blev aktiekapitalen udvidet og den gamle bryggeribygning ombygget. 10. april 1889 døde Mazanti på kommunehospitalet i København efter en operation for galdesten. Han efterfugtes af cand. pharm. Vilhelm Behrens, som var blevet ansat på bryggeriet i 1887.

Mazanti har lagt navn til Mazantigade, som han selv medvirkede til anlægget af i 1885.