Mattrup


Mattrup fik sit nuværende udseende med kamtakkede gavle efter en ombygning i 1853. Sandstensornamenterne omkring hovedindgangen er fra 1500-tallet, men blev genanvendt under opførelsen af den nye gavlkvist.

Intro

Herregården Mattrup ligger i et naturskønt område nordvest for Horsens med bakke, dal, skov og åløb. Stedets historie går tilbage til 1300-tallet og slægten Skram. Hovedbygningen fik sit udseende i 1853, men har rødder i slutningen af 1500-tallet, hvor adelsmanden Erik Hardenberg byggede på stedet.

''Historien om Mattrup'' Mattrup kan føres tilbage til 1388, hvor den nævnes i forbindelse med slægten Skram. I 1477 fik Erik Styggesen Rosenkrantz en anpart af Mattrup, og i 1487 opnåede han fuldt ejerskab. Gennem ægteskab med hans datter Karen Rosenkrantz kom Mattrup i 1535 til Eiler Hardenberg. Deres søn Erik Hardenberg gjorde Mattrup til hovedbesiddelsen blandt sine godser, og i 1578 opførte han en ny hovedbygning. Fra 1686 til 1851 var Mattrup, på trods af flere auktioner, knyttet til familien Thygesen. I 1759 besluttede Emanuel Thygesen at ophøje Mattrup til stamhus, hvorved godset skulle gå udelt i arv til nærmeste arving. Familien havde sociale ambitioner, og i 1776 blev Thyge Jesper Thygesen adlet under navnet '''de Thygeson'''. Begyndelsen af 1800-tallet bød imidlertid på økonomiske vanskeligheder, og i 1828 måtte stamhuset ophæves. Mattrup blev i denne forbindelse solgt på tvangsauktion til Thyge G.C.Fr. de Thygeson, som blev den sidste af sin familie til at eje herregården. I 1853 blev Mattrup solgt til Regnar Westenholz, og herregården har været ejet af denne familie lige siden. ''Markante ejere'' 1565-1604: Erik Hardenberg 1755-1764: Emanuel Thygesen 1764-1822: Thyge Jesper Thygesen (de Thygeson) 1828-1851: Thyge G.C.Fr. de Thygeson 1853-1866: Regnar Westenholz Læs mere om Mattrup på [http://danskeherregaarde.dk/nutid/mattrup danskeherregaarde.dk]

''Hovedbygning'' Omkring 1578 opførte Erik Hardenberg en ny hovedbygning på Mattrup, som formentligt stod i to etager af røde munkesten over hvælvede kældre. I dag er der stadig elementer af disse mure og kælderhvælvinger under den nuværende bygnings historicistiske ydre. Sandstensornamenterne, som er indsat omkring det nyere indgangsparti, stammer ligeledes fra Erik Hardenbergs tid. Mattrups nuværende hovedbygning består af tre fløje, som alle står i én etage med kamtakkede gavle og sort tegltag på hovedfløjen, mens sidefløjene står med skiffer. Midt for hovedfløjen er en gennemgående gavlkvist, som i stil med fløjene ligeledes står med kamtakker. Hovedbygningens fløje er rejst over flere omgange. De ældste dele af hovedfløjen er fra slutningen af 1500-tallet. I 1760 blev sidefløjene opført i grundmur og i 1853 blev hovedfløjen forsynet med gavlkvist og alle bygningens gavle fik kamtakker. ''Omgivelser'' I 1764 blev der opført et anseeligt avlsanlæg, som lå i streng symmetrisk forbindelse med Mattrups trefløjede hovedbygning. Anlægget bestod tidligere af tre længer, som dannede en lukket gårdsplads sammen med hovedbygningen, men den østlige længe er i dag revet ned. Herregården er opført på en bakkekam, som mod syd går over i tre anlagte plateauer, hvor herregårdens have skråner ned mod Mattrup Å. ''Bygninger og gods'' 1578: Førstehovedbygning opført 1759: Oprettet som stamhus Ca. 1760: Sidefløje og avlsanlæg opført 1828: Stamhus ophævet 1853: Nuværende hovedbygning opført/ombygget

''Fakta'' Adresse: Mattrupvej 3, 8765 Klovborg Kommune: Horsens Tidligere: Skanderborg amt, Tyrsting herred, Tyrsting sogn Ejer: Anders Steen Westenholz (2017) Funktion: Jagtudlejning og skovdrift (2017) Størrelse: Ager 408 ha, skov 1400 ha (2017) Offentlig adgang: Ingen oplysninger Fredning: Hovedbygningen er fredet (2017)

''English'' The manor Mattrup is located in a scenic area northeast of Horsens with hills, valley, forest and a stream. The story of the manor dates back to the 14th century and the noble familiy Skram. The house itself has its roots in the late 16th century when the nobleman Erik Hardenberg erected a new building on the site. It was given an extensive conversion in 1853 and rebuilt to its present-day appearance.

''Publiceret''