Matr 9a i Forum, Bryndum sogn


Matr 9a i Forum. Fotograf ukendt.

Intro

Nr. Forumvej 26. Matr 9a Forum, Bryndum Sogn i Esbjerg kommune. Enten denne ejendom eller matr. 10a var et gadehus i 1664 med 3 fdk hartkorn. 1688 vurderet til 2 fdk hartkorn. Omkring 1750 blev ejendommens jord delt mellem de to ejendomme.

De to ejendomme fik hver 5 skp 2½ alb hartkorn fra matr. 8a – hvorved de hver havde 5 skp 1 fdk 2½ alb hartkorn. I 1844 var ejendommen vurderet til 5 skp 1 fdk 1½ alb hartkorn. Før ca. 1854 lå ejendommen 550 m mod sydvest, lidt syd for hvor Nr. Forumvej 7 ligger. Om ejerforhold og fæstere før 1800-tallet, se "Bryndum og Vester Nebel før selvejet" Henning Jørgensen 2016.
Den første selvejer på ejendommen var Anders Christensen, som var gift med Anna Hansdatter. De frikøbte ejendommen 1811. Anders Christensen var hjulmager. Deres datter Kirsten Andersdatter blev gift med Johan Peder Jakobsen fra Fyn, som overtog ejendommen 1815. De drev ejendommen mange år. I 1845 blev lavet en købekontrakt for skomager Frederik Bendix Carlsen Reinicke (fra Slesvig); han overtog dog aldrig ejendommen. Datteren og svigersønnen Maren Johansen og Jeppe Hansen boede på ejendommen ca. 1845 – 50. De havde forinden haft matr. 13 i Forum. En anden datter og svigersøn havde et hedehusmandsbrug på ejendommens vestre hede. 1854 blev ejendommen solgt på auktion til Niels Hansen fra Ravnsbjerg i Guldager Sogn. Han var gift med Ingeborg Hansdatter, der stammede fra Lunde Sogn. Den nye familie lod ejendommen flytte til dens nuværende placering, men de nye bygninger brændte vistnok ca. 1868. Sønnen Hans Ole Nielsen overtog ejendommen 1883. Han var ungkarl i mange år og havde husbestyrerinde. I 1901 blev han dog gift med sin husbestyrerinde Ane Kirstine Michaelsen Nielsen, en datter af Michael Nielsen fra Forumlundvej 20. Hans O. Nielsen var udlært smed hos N. P. Mortensen fra matr. 15a., efter hvem han overtog smedeforretningen. Han oprettede derfor smedje på ejendommen og drev denne frem til o. 1910, da den nye smedje ved hovedvejen blev grundlagt. Han var også en aktiv mand i sognet, ligesom landbruget blev forbedret. En række jordlodder blev mageskiftet. Sønnen Niels Ingeman Nielsen blev 1925 gift med Anne Marie Frederiksen fra Ryslinge på Fyn, og de drev ejendommen fra det tidspunkt, men overtog den først 1927. De drev ejendommen frem til 1951 i første omgang og bortforpagtede den da til sønnen Harry Nielsen, der samme år blev gift med Erna Nielsen fra Jegsmark i Guldager Sogn. Herefter flyttede de til Sdr. Forumvej 18. Erna og Harry Nielsen flyttede til V. Nebel 1957, hvorefter Anne Marie og Niels Ingeman flyttede tilbage. I den forbindelse mageskiftede de noget jord, bl. a. fik de 7 tdr. l. fra naboejendommen matr. 10a, således jorden kom til at ligge mere samlet. Senere blev 12 tdr. l. i Forumlund frasolgt. Niels Ingeman døde 1979. Anne Marie blev boende, indtil hun kom på plejehjem 1992 i en høj alder. Nuværende ejere Jeanette og Bent Egelund Nielsen overtog ejendommen efter sidstnævnte i 1992. De stammer begge fra Sønderjylland, men boede i Tarp forinden overtagelsen. 2009 Yderligere oplysninger Vester Nebel Sognearkiv [http://www.vnsa.dk" target="_blank www.vnsa.dk] ”Forum-området 1664 – 1993” Henning Jørgensen 1993
"Bryndum og Vester Nebel før selvejet" Henning Jørgensen 2016