Matr 9 i Astrup, Bryndum sogn

Intro

Matr 9 Astrup, Bryndum sogn i Esbjerg kommune. Denne ikke længere eksisterende ejendom lå 150 m sydvest for Mikkelsgård. Bolstedet blev lagt ind under matr 8 i 1918, og bygningerne nedbrændte omkring 1921. Ejendommen blev oprettet i 1796.

Ejendommen blev oprettet i 1796 på et jordstykke med 4 skp hartkorn. 1844 var ejendommen vurderet til 3 skp 3 fdk ¼ alb hartkorn. Jorden til ejendommen var en parcel, som Hans Christensen havde købt ved udparcelleringen af Daugård i 1796. Hans Christensen ejede også matr. 3a dengang. Parcellen på 4 skp hartkorn blev samme år solgt til Laurids Lauridsen, der stammede fra Lilledarum, Darum Sogn. Han var gift med Anne Marie Madsdatter. De grundlagde ejendommen. Efter sin førte kones død blev han gift 2. gang i 1797 med Mette Marie Pedersdatter, en datter af Peder Nielsen fra Helsingborg, Vester Nebel Sogn. De flyttede til hendes fødegård i 1800. I 1800 blev ejendommen overtaget af Ole Christian Jensen, en søn af Jens Jensen ”Skærbæk” i Bryndum., og han grundlagde ejendommen. Samme år blev han gift med Anne Kirstine Tonnesdatter fra Hjerting i Guldager sogn. Ole Chr. Jensen var skibstømrer. Datteren Ane Dorthea Olesdatter blev 1831 gift med Niels Thomsen fra Boldesager i Jerne sogn, og de havde Astrupgård frem til 1838. I 1838 overtog de nærværende ejendom. Fra Astrupgård beholdt de et stykke jord, som dog blev frasolgt til en ny ejendom i 1843. 1852 flyttede familien derfra og boede derefter til leje forskellige steder i Astrup. 1852 blev ejendommen overtaget af Henrik Schrøder Hansen, som stammede fra Holsten. Han var 1850 blevet gift med Anna Sørensdatter, en datter af Søren Nielsen i Vestervad, V. Nebel sogn. Efter giftermålet havde han været snedker og tømrer i Vestervad. Han fortsatte med sit håndværk i Astrup og havde flere læredrenge fra Holsten boende hos sig. 1860 købte han Daugård og flyttede muligvis derover, men solgte ikke ejendommen før 1865. 1865 Jesper Lauridsens enke Mette Cathrine Fuglsig. 1872 Frands Thomsen. 1877 Niels Frandsen, der samme år blev gift med Elisabet Marie Jensen fra Guldager sogn. Stammede selv fra Darum sogn og var daglejer. 1880 Hans Nielsen Jensen. 1888 Claus Jørgensen (født i Sneum sogn) og Ane Margrethe Jensen (født i Jernved sogn). 1904 Jens Hansen Nielsen. Ugift. Havde moderen Ane Nielsen boende. 1907 Niels Peder Nielsen Christensen. I 1911 blev ejendommen overtaget af Maren Kirstine Margrethe og Ellung A. Madsen. Ellung Madsen var arbejdsmand. Han druknede i en mergelgrav ved Vester Nebel, hvorefter enken i 1918 frasolgte et par jordlodder og solgte selve ejendommen til Magdal Sørensen fra matr. 8. Magdal Sørensen lagde ejendommen ind under sin anden gård og udlejede huset til bl. a. polske familier, som arbejdede ved mergelbanen. Det nedbrændte dog omkring 1921. Nogle af stenene fra huset blev anvendt til en nybygning på Magdal Sørensens anden ejendom. 2009 Yderligere oplysninger Vester Nebel Sognearkiv [http://www.vnsa.dk" target="_blank www.vnsa.dk] ”Forum-området 1664 – 1993” Henning Jørgensen 1993 "Bryndum og Vester Nebel før selvejet" Henning Jørgensen 2016