Matr 8a Forum, Bryndum sogn

Intro

Matr 8a Forum, Bryndum Sogn i Esbjerg Kommune. Denne ikke længere eksisterende gård lå 25 m vest for, hvor Nr. Forumvej 11 ligger. Bygningerne forsvandt kort før 1900. Gården udgjorde sammen med Nørgård en af Forums gamle helgårde.

Helgården var 1664 vurderet til 6 tdr 3 skp 1 fdk hartkorn. 1688 omvurderet til 5 tdr 1 skp 2 fdk 2 alb hartkorn. Helgården blev på et tidspunkt delt i de to halvgårde, hver med 2 tdr 4 skp 3 fdk 1 alb hartkorn. Herefter blev matr 8a’s hartkorn halveret til 1 tdr 2 skp 1 fdk 2 alb, idet den anden halvdel blev lagt ind under 2 af Visselbjerggårds huse i Forum (matr 9a og 10a). 1844 var matr 8a vurderet til 1 tdr 3 fdk 2 ¾ alb hartkorn. Om ejerforhold og fæstere før 1800, se "Bryndum og Vester Nebel før selvejet" Henning Jørgensen 2016. Den første selvejer på gården var Søren Nielsen Boldesager, som var gift med Maren Sørensdatter. De frikøbte gården 1810. Søren Nielsen var smed og blev kaldt Søren Smed. Maren Sørensdatter døde 1835 og Søren Nielsen flyttede da derfra til et hus i Forum. 1835 Poul Carlsen og Mette Gjødesdatter, som stammede fra hhv. Alslev og Tistrup Sogne. Blev skilt 1850, hvorefter gården tilfaldt Mette Gjødesdatter. 1852 blev gården overtaget af Mads Hansen, en søn af Hans Madsen fra Forumgård. Han blev samme år gift med Kirsten Maria Hansdatter, en datter af Hans Christensen fra matr 2a i Forumlund. De flyttede fra sognet 1856, vistnok til Næsbjerg Sogn. Senere vendte Mads Hansen tilbage og overtog Forumgård. 1856 Niels Pedersen Søndergaard fra Hygum Søndergård i V. Nebel Sogn. Gift med Gyde Marie Hansen fra Vilslev Sogn. Byggede 1861 en ny ejendom, Stengård, på noget lejet hede fra matr. 8a. De flyttede til denne ejendom, som dog først blev udstykket 1871. 1862 Søren Peter Petersen. Sidstnævnte solgte gården 1863 til Christen Lauritzen Thiim. Han stammede fra Nustrup og var 1858 blevet gift med Ane Marie Sørensen fra Bryndum. Han drev teglværk på gården. Gårdens jord lå ved Forums lergrave, og der havde været teglværk på stedet fra gammel tid. Teglværket lå muligvis på den såkaldte ”Thiims Toft”. Chr. L. Thiim solgte hovedparcellen, knap 20 tdr. l., i 1871 til Ålykke. 1887 blev restejendommen overtaget af sønnen Jes Christensen Thiim. Han bosatte sig dog ikke, men byggede en ny ejendom, Sdr. Forumvej 14, på gårdens østre hede og bosatte sig der. Chr. L. Thiim blev boende på den gamle gård til sin død 1895, hvorefter hans hustru flyttede hen til sønnen. Bygningerne forsvandt kort tid efter, og i 1902 blev grunden lagt ind under Nr. Forumvej 11. 2009 Yderligere oplysninger Vester Nebel Sognearkiv [http://www.vnsa.dk" target="_blank www.vnsa.dk] ”Forum-området 1664 – 1993” Henning Jørgensen 1993 "Bryndum og Vester Nebel før selvejet" Henning Jørgensen 2016