Matr 8 i Astrup, Bryndum sogn

Intro

Matr 8 i Astrup, Bryndum sogn Mikkelshøjevej 14. Matr 8 Astrup, Bryndum sogn i Esbjerg kommune. Denne ejendom blev oprettet i 1795 på en parcel med 4 skp 1 3/5 alb hartkorn fra matr. 3a. 1844 var ejendommen vurderet til 3 skp 3 fdk ¼ alb hartkorn.

Grundlæggeren af ejendommen var den hidtidige fæster på matr. 3a Niels Hansen, som købte omtalte parcel fra sin fæstegårds østlige jord og lod et hus opføre. Han var gift med Anne Christensdatter. De flyttede derfra 1814 til en datter og svigersøn i Grisbæk, Vejrup sogn. I 1814 blev ejendommen overtaget af Jeppe Lauridsen. Han var en søn af Laurids Jepsen, som havde haft Forum Nørgård. Han var gift med Karen Jepsdatter, og hidtil havde de haft en ejendom i Sjælborg, Hostrup sogn. 1826 blev ejendommen overtaget af Niels Hansen, en søn af Hans Mortensen fra matr 5a. Han var gift med Maren Stephansdatter fra Transbøl i Horne sogn, og de havde boet et par år i Vestervad i V. Nebel sogn, hvor Niels Hansen var skrædder. I Astrup blev han blytækker, og hans kone var pottekone. Han døde 1851. Året efter Niels Hansens død blev ejendommen overtaget af sønnen Hans Nielsen, der var gift med Kirsten Jensen fra Janderup sogn. Hans Nielsen var veteran fra 3-årskrigen og var blytækker ligesom faderen. De flyttede fra egnen 1860. 1860 Chr. Henriksen. 1861 (mageskifte) Hans Christensen. 1862 Christoffer Andersen. 1868 Hans Hansen. Sidstnævnte solgte ejendommen 1870 til Jens Nielsen, en søn af Niels Jensen fra Katrinelund i Forumlund. Han var 1868 blevet gift med Ane Maria Christensen, en datter af Christen Jensen fra Vestergård. De flyttede til Katrinelund 1873. 1873 Christen Hansen. 1877 blev ejendommen overtaget af Hans Christensen, en søn af Christen Hansen fra Forum Nørgård. Han blev samme år gift med Else Nielsen fra Forumlund, en søster til den tidligere ejer Jens Nielsen. De tilkøbte noget jord fra Elses fødegård i Forumlund. Hun døde omkring århundredskiftet. 1908 blev ejendommen overtaget af Kristine og Magdal Kruchow Sørensen. De tilkøbte lidt eng fra Enghavegård og opkøbte 1918 matr 9, som blev lagt ind under nærværende ejendom. Til gengæld blev en 20 tdr l stor hedelod i Lifstrup frasolgt. Flyttede til Guldager 1928. 1928 blev ejendommen overtaget af Arne Gammelgaard fra Tinghøj ved Varde, der samme år blev gift med Antoinette Pedersen Helth fra Mejls i Varde Landsogn. Flyttede til Lifstrup 1950. 1950 Ejner Johnsen fra Roust, Grimstrup sogn. Han var året før blevet gift med Rigmor Kirkeby, en datter af Ivart Kirkeby i Balle. Havde kort tid boet i Lifstrup. Flyttede til Grisbæk, Vejrup sogn, i 1963. 1963 blev ejendommen overtaget af Rigmors bror Andreas Kirkeby. Han blev gift med Inge Stangerup fra København. De flyttede til Vejrup 1993. Nuværende ejere Dorthe Drachmann og Frank Mogensen fra Esbjerg overtog ejendommen 1993 efter sidstnævnte. 2009 Yderligere oplysninger Vester Nebel Sognearkiv [http://www.vnsa.dk" target="_blank www.vnsa.dk] ”Forum-området 1664 – 1993” Henning Jørgensen 1993 "Bryndum og Vester Nebel før selvejet" Henning Jørgensen 2016