Matr 6a i Hygum i Vester Nebel sogn


Matr 6a i Hygum ca. 1928. Jens Nielsen m. familie. Fotograf ukendt.

Intro

Vestre Hygumvej 1. Matr 6a Hygum, Vester Nebel Sogn i Esbjerg Kommune. Denne gård udgjorde før begyndelsen af 1700 tallet sammen med Hans Rasksens gård en af Hygums gamle helgårde med 6 tdr hartkorn. I 1688 omvurderet til 6 tdr 1 fdk 2 skp hartkorn.

Helgården blev delt i de to halvgårde hver med 3 tdr 2½ alb hartkorn. I 1844 blev gården vurderet til 3 tdr 5 skp 3 fdk 2½ alb hartkorn. Bygningerne lå oprindeligt 250 m mod sydøst, lige overfor hvor Østre Hygumvej 1 ligger i dag, på modsatte side af Østre Hygumvej. Vedr. ejerforhold og gårdfæstere før 1800, se "Bryndum og Vester Nebel før selvejet" Henning Jørgensen 2016. Den første selvejer på gården var Hans Jensen, der var gift med Ellen Christensdatter. De frikøbte gården i 1797. Hans Jensen døde 1801. Enken drev gården videre til sin død i 1810. Sønnen Peder Hansen overtog herefter gården og blev 1823 gift med sin kusine Maren Christensdatter, en datter af Christen Christensen fra matr. 8a i Hygum. Dette ægtepar fik ingen børn, og gården blev derfor solgt i 1840. Den nye ejer var Niels Mortensen fra Bjerregård i Skads. Han var 1835 blevet gift med Peder Hansens niece Kirsten Jensdatter fra Oksvang i Skads Sogn. Da Kirsten Jensdatters bedstefar var Hans Jensen, forblev gården på slægtens hænder. Den nye ejer var en aktiv og dygtig mand i sognet. Han fraskilte 1868 Bjerreageren og gårdens sydlige jord til en ny gård, Bjerregård, til en datter og svigersøn. Samme år blev gården overtaget af sønnen Peder Hansen Nielsen. Han var gift med Andrea Jensdatter, som stammede fra Grindsted. Peder Hansen Nielsen døde 1893, hvorefter enken 1894 afstod gården til sønnen Niels Peder Nielsen. Han blev 1898 gift med Knudine Semine Nielsen fra Strandby i Jerne Sogn. De lod nye bygninger opføre 1903 efter en brand. Det viste sig dog, at de forbyggede sig, og de måtte frasælge gårdens resterende sydlige jord til svogeren på Hygumgård. I 1910 mageskiftede de ejendom med Maren og Niels Mikkelsen, som året efter videresolgte til datteren og svigersønnen Laura Mathilde og Jens Nielsen (gift samme år). De flyttede dog til Jens Nielsens hjemegn i 1912 og grundlagde Ny Blåholm i Grimstrup Sogn. I 1912 overtog Jens Frederik Nielsen fra Gunderup i Årre Sogn ejendommen. Han blev året efter gift med sin kusine Pauline Nielsen, også fra Gunderup. De drev gården i mange år. Jens Nielsen døde 1949, hvorefter enken afstod gården i 1951 til sønnen Morten Nielsen. Morten Nielsen var ugift og havde den ugifte bror Svend Åge Nielsen boende (død 1982). I 1990 flyttede Morten Nielsen til Vester Nebel og afstod ejendommen til nuværende ejere Conny og Torben Skov. Torben Skov er fra Solbjerg i Skads sogn, og Conny Nielsen er Morten Nielsens niece (datter af Hans B. Nielsen, V. Nebel). 2009 Yderligere oplysnninger: Vester Nebel Sognearkiv [http://www.vnsa.dk" target="_blank www.vnsa.dk] "Vester Nebel Sogn 1664 - 1990" Henning Jørgensen 1991 "Bryndum og Vester Nebel før selvejet" Henning Jørgensen 2016