Matr 5b i Vester Nebel

Intro

Matr 5b Vester Nebel i Vester Nebel sogn, Esbjerg kommune. Denne ejendom lå 150 m øst for Vestervadvej ved nuværende skel ind mod Nebel sø. Ejendommen blev oprettet 1851 som et lille husmandsbrug med 10 tdr l fra Søagergård.

Grundlæggerne af ejendommen i 1851 var Hans Rasmussen og hustru Kirsten Frederiksdatter, som netop havde afstået matr 24 i Skærbæk. De lod huset opføre og lejede de 10 tdr l fra Søagergård. Hans Rasmussen døde 1855, og hans kone 1859.

Året før Kirsten Frederiksdatters død havde Niels Lauridsen og hustru Frederikke Hansen overtaget huset og købt jorden fra Søagergård. De stammede fra hhv. Føvling og Folding sogne. Flyttede 1865 til Avlinggård i Lifstrup.

1865 H. P. Nørgaard Lauridsen.

1867 Smedemester Søren Hansen Sørensen fra Oksby. Han var gift med Bodil Marie Mortensen fra Slesvig-området. Familien havde en smedje på stedet frem til 1880.

1880 Hans Martin Hansen (mageskifte).

1883 Hans Chr. Jepsen og hustru Kirsten Marie Jensen. De havde tidligere været bosatte i Varde og Guldager sogn. Deres søn var skomagermester.

1896 Vognmand Niels Peder Nielsen. Han stammede fra Alminde i Vejle amt og blev overtagelsesåret gift med Karen Maria Michaelsen, en datter af Søren Michaelsen fra Foldgård.

1907 Lambert N. Christensen.

1908 Mads Hansen

1910 Christen Christensen. Han var enkemand fra Aal sogn og havde en husbestyrerinde ved navn Karoline Hansen fra Lunde sogn.

På et tidspunkt blev ejendommen overtaget af Ølufgårds bestyrer Simon Chr. Nielsen. Han var gift med Engeline Nielsen. De havde ejendommen, mens mergelgravningen fandt sted på ejendommens jord.

Bygningerne blev sikkert slemt tilredt i forbindelse med gravningen, da huset blev anvendt af mergelarbejderne. I 1920 solgte Simon Chr. Nielsen ejendommen til Hans Jørgen Schmidt, Søagergård, som lagde ejendommen ind under sin gård. Huset forsvandt i den forbindelse.

2010 Yderligere oplysninger: Vester Nebel Sognearkiv www.vnsa.dk
”Vester Nebel Sogn 1664 – 1990”, Henning Jørgensen 1991