Matr 5b Hygum i Vester Nebel sogn

Intro

Matr. 5b Hygum, Vester Nebel sogn i Esbjerg kommune. Ejendommen lå ca. 400 m øst for Hygumvej, hvor Esbjerg Lufthavns startbane er. Ejendommen blev oprettet 1896 ved udstykning af ca. 52 tdr. l. fra Hygumgård.

Grundlæggeren af ejendommen var Jørgen Hansen fra Hygumgård i 1896. Han beholdt Hygumgårds sydlige jord, da han solgte Hygumgård og lod bygninger opføre 1898.

1900 Søren Christian Iversen fra Janderup. Han blev samme år gift med Ane Kirstine Hansen, også fra Janderup. Søren Chr. Iversen drev gården til sin død 1931. Enken drev gården videre til 1938.

1938 Anton Arne Sillesen. Han blev samme år gift med Christel Lyhne. Begge var fra Outrup-egnen. De drev gården i mange år. 1958 nedbrændte gården p. gr. a. lynnedslag, og nye bygninger blev opført 1959 – 60.

Den nye gård fik dog kun lov til at stå i få år. 1966 blev gården opkøbt af Esbjerg kommune i forbindelse med lufthavnsekspropriationerne. Familien blev boende indtil 1970, hvorefter bygningerne anvendtes til administrationsbygninger frem til 1971 og blev da nedrevet.

2010 Yderligere oplysninger: Vester Nebel Sognearkiv www.vnsa.dk
”Vester Nebel Sogn 1664 – 1990” Henning Jørgensen 1991