Matr 5a i Astrup, Bryndum sogn

Intro

Astrupvej 35. Matr 5a Astrup, Bryndum Sogn i Esbjerg Kommune. Denne gård udgjorde sammen med Vestergård i 1600-tallet en af Astrups helgårde med 7 tdr 4 skp 2 fdk 2 alb hartkorn 1664. 1688 4 tdr 1 skp 1 alb hartkorn.

Helgården var 1719 delt i de to halvgårde, hver med 2 tdr 2 fdk ½ alb hartkorn. 1844 vurderet til 2 tdr 5 skp 1 fdk 2 ¾ alb hartkorn. Før 1835 lå bygningerne 600 m mod nordøst, klods op ad (øst for), hvor Vestergård oprindeligt lå.
Gården tilhørte Ribe Doktorat frem til 1788 og blev da frasolgt til gårdfæsteren.

Før 1649 tilhørte fæstet den ene halvpart af helgården Jep Madsen og hustru Sidsel. 1649 blev denne halvpart overtaget af Hans Christensen fra Roust, som omkring dette tidspunkt blev gift med Jep Madsens datter Bodil Jepsdatter. Gårdfæsterne på helgården i 1664: Hans Christensen og L. Jørgensen. 1681 og 1688 Jep Hansen og Peder Hansen. Jep Hansen,der uden større tvivl var søn af Hans Christensen, døde 1723. Hans kone hed Ane.
Fæstet af nærværende gård blev 1719 overtaget af Jep Hansens søn Hans Jeppesen, som var gift med Anne Mortensdatter fra Bryndum.

Hans Jeppesens søn Morten Hansen blev omkring 1750 gift med Karen Frandsdatter fra Guldager Sogn og overtog nok fæstet omkring denne tid. Forældrene flyttede da til en datter på Guldager Mølle.
De nye fæsteres søn Hans Mortensen blev 1779 gift med Maren Hansdatter fra Sjelborg i Hostrup sogn og overtog fæstet omkring denne tid. De frikøbte gården 1788. Hans første kone døde 1794, hvorefter han samme år blev gift med Anna Jakobsdatter, en datter af Jakob Hermansen Filter fra Enghavegård i Astrup.

Deres søn Jakob Nielsen blev 1824 gift med Anne Nielsdatter fra Toftnæs i Alslev Sogn, og de overtog gården året efter. Det var dem der lod gården udflytte til den nuværende placering (vistnok efter en brand).
1853 Niels Jakobsen. En søn af foregående. Gift samme år med Mette Nielsdatter, en datter af Niels Christensen fra Lifstrupgård i V. Nebel Sogn. Hun døde 1887.

1890 Jacob Nielsen. Søn af foregående. Gift 1893 med Nielsine Mette Marie Hansen fra Malt Sogn. De drev gården til deres død i hhv. 1936 og 1940.
Efter deres død blev gården overtaget af den ugifte søn Haakon Nielsen. Han frasolgte ca. 20 tdr. l. 1940–44 til forskellige ejendomme. Solgte gården 1947 og drog til søs. Han døde i/ved Australien.

I 1947 gik gården ud af slægtens eje. Den blev da overtaget af Ellen og Svend Frode Sørensen, der var fra hhv. Broeng og Ølgod. De flyttede 1954 til Broeng.

1954 blev gården overtaget af Kirstine og Hans Adsersen, som begge stammede fra Faaborg Sogn. De moderniserede gården, idet de gamle bygninger efterhånden blev fjernet og erstattet af nuværende. Flyttede til Varde 1991.

Nuværende ejere Gert Holst Hansen og Susanne Haun overtog gården efter sidstnævnte. De boede i Nordenskov, Øse sogn, forinden.

2013 Yderligere oplysninger: Vester Nebel sognearkiv www.vnsa.dk
”Forum-området 1664 – 1993” Henning Jørgensen 1993