Matr 3b Hygum i Vester Nebel sogn

Intro

Matr 3b Hygum, Vester Nebel sogn i Esbjerg kommune. Ejendommen lå 400 m øst for Hygum Østergård. Bygningerne blev fjernet 1971 i forbindelse med anlæggelsen af Esbjerg Lufthavn. Ejendommen blev oprettet vistnok 1880 ved udstykning af 9 tdr l fra matr 3ai.

Der er lidt tvivl om, hvorvidt nærværende ejendom var den oprindelige eller matr. 3ai – se matr 3ai. Under antagelse af at nærværende blev udstykket fra matr. 3ai (som så oprindeligt havde jorden under matr. 3b), var grundlæggerne af ejendommen Jens Gydesen og Katrine Marie Sveiger. De havde ejendommen matr. 3ai (som dengang var matr 3b). Fra denne beholdt de ca. 9 tdr. l. samt noget jord i Skads sogn; restejendommen med de gamle bygninger solgte Jens Gydesen Jensen til sine forældre og lod nye bygninger opføre.

1883 Jeppe Hansen Lauridsen fra Hygum Østergård.

1884 Matthias Iversen.

1890 Kristine og Jørgen Haahr Bank, som havde været bosat siden 1883. De stammede fra hhv. Ådum og Taulov sogne.

1893 Niels Peder Hansen.

1894 Aftægtsmand Peder Jensen Vind og hustru, tidligere jordemoder i V. Nebel, Karen C. Falk.

1907 Frederik Sidentopp.

1910 Jens Pedersen Rosenberg og hustru Maren Kirstine Jensen. (Mageskifte).

1922 Jens Jakobsen.

1924 Alfred Andersen.

1924 Karen Hansine og Christian Sørensen. De forbedrede den lille ejendom. De gamle bygninger væltede for dem under en storm. I 1929 blev derfor opført nye bygninger. Naboejendommen matr 3ai blev tilkøbt 1947 og drevet sideløbende – den blev dog atter frasolgt 1956 til en søn.

1959 Inge og Niels Peder Jensen fra Darum. De drev ejendommen til 1966 og flyttede da til Vester Nebel.

1966 købte Esbjerg kommune ejendommen i forbindelse med ekspropriationerne til Esbjerg Lufthavn. Bygningerne blev lejet ud nogle år og derefter nedrevet, vistnok 1971. Hovedparten af ejendommens jord blev 1991 solgt af kommunen til Lilbæk og Hygum Østergård.

2010 Yderligere oplysninger: Vester Nebel Sognearkiv www.vnsa.dk
”Vester Nebel Sogn 1664 – 1990” Henning Jørgensen, 1991