Matr 3ai Hygum i Vester Nebel sogn


Ejendommen på matr 3ai i Hygum. Sara og Jens Pedersen med familie. Fotograf ukendt. Vester Nebel Sognearkiv.

Intro

Matr. 3ai (vistnok oprindeligt 3b) Hygum, Vester Nebel sogn i Ribe amt. Ejendommen lå 500 m sydøst for Hygum Østergård, på nuværende Esbjerg lufthavns område. Bygningerne blev nedrevet i forbindelse med bygningen af lufthavnen.

Ejendommen blev oprettet vistnok 1852 ved udstykning af ca. 20 tdr. l. fra Hygum Østergård.
Der er lidt tvivl, hvorvidt det vitterlig var denne ejendom, som oprettedes 1852 – det kan også have været ejendommen, som beholdt jorden under matr. 3b. Hvis det var nærværende ejendom, var grundlæggeren daglejer og vejmand Christen Jørgensen fra Føvling sogn. Han købte den oprindelige jord fra Hygum Østergård og lod bygninger opføre. Han var gift med Mette Kirstine Iversdatter fra Roager sogn.

1865 Jens Christensen og hustru Ane Marie Kirstine Hansen fra Skads sogn.
1870 Christian Thøstesen.
1876 Niels Chr. Pedersen.
1877 Niels Sørensen Christensen.

1878 Gyde Jensen og hustru Jermine Kirstine Pedersen fra Øse sogn.

Sidstnævntes søn Jens Gydesen Jensen overtog ejendommen 1879. Han var gift med Katrine Marie Sveiger. Året efter lod de nye bygninger opføre, beholdt 9 tdr. l. fra ejendommen (samt noget jord i Skads sogn) og flyttede over på den nye ejendom. Restejendommen (nærværende ejendom – matr 3ai) blev tilbagesolgt til forældrene. Det skal dog siges, at muligvis var det forældrene, som fik den nye ejendom.

1881 Jens Nielsen Christensen (mageskifte).
1882 Jørgen P. Jørgensen (mageskifte).
1886 Niels Chr. Pedersen og hustru Johanne Bertelsen fra Tømmerby, Sneum sogn.

1907 Sara og Jens Pedersen fra Jerne. Jens Pedersen var slagter. Hans kone døde 1909 fra flere små børn, som kom i pleje forskellige steder i området.

I 1912 blev datteren (af første ægteskab) Rasmine Elisabeth Pedersen gift med Christen Martinus Olsen, og de overtog ejendommen samme år.

1942 Ingvard Christensen, en søn af Jens Jakob Christensen fra Hygum Vestergård. Han boede først hjemme, senere i Esbjerg, men aldrig på gården, idet han blot dyrkede jorden.

1947 blev ejendommen opkøbt af Christian Sørensen fra naboejendommen matr. 3b. Han dyrkede ejendommens jord som en del af sin anden gård.

1956 Anne og Erik Chr. Sørensen. Han var en søn af foregående.
1962 Niels Ejnar Sørensen.

1964 blev ejendommen opkøbt af Esbjerg kommune i forbindelse med lufthavnsekspropriationerne. Nogle år efter blev huset nedrevet.

2010 Yderligere oplysninger: Vester Nebel Sognearkiv www.vnsa.dk
”Vester Nebel Sogn 1664 – 1990” Henning Jørgensen 1991.