Matr 3a i Lifstrup


Matr 3a i Lifstrup ca. 1920. Marie og Mads Hansen. Fotograf ukendt.

Intro

Gl. Lifstrupvej 41. Matr 3a Lifstrup, Vester Nebel Sogn i Esbjerg Kommune. Denne gård udgjorde sammen med Avlinggård en af Lifstrups gamle helgårde. I 1664 var gården vurderet til 7 tdr. hartkorn, i 1688 omvurderet til 6 tdr 1 skp 2 fdk 2 alb hartkorn.

På et tidspunkt blev helgården delt i de to halvgårde, hver med 3 tdr 3 fdk 1 alb hartkorn. I 1844 var gården vurderet til 2 tdr 1 skp 2 fdk 2 alb hartkorn. Oprindeligt lå gårdens bygninger knap 100 m længere mod nord. Af gårdens oprindelige hartkorn var noget eng ved Hyllerslev i Janderup sogn. Denne eng havde tilhørt gården siden omkring 1600 og blev først frasolgt omkring 1780. Om ejerforhold og gårdfæstere før 1800, se "Bryndum og Vester Nebel før selvejet" Henning Jørgensen 2016. Den første selvejer på gården var Hans Christensen, kaldet Hans Lassen - for at skelne ham fra en anden Hans Christensen i Lifstrup. Han var gift med Inne Hansdatter. De frikøbte gården i 1772. Sønnen Christen Hansen Larsen overtog gården 1788. Han blev gift 1791 med Anne Marie Stephansdatter fra Lindknud Sogn. Hun døde 1813, hvorefter Christen Hansen blev gift 2. gang samme år med Anne Jensdatter fra Tastrup i Torstrup Sogn. Sønnen af første ægteskab Hans Christian Christensen overtog gården 1828. Han var vistnok året før blevet gift med Maren Olesdatter fra Astrup i Bryndum sogn. De udstykkede 1859 en stor del af gårdens hedelod til en ny ejendom for en datter og svigersøn. En anden søn, Jens Hansen, overtog gården året efter og blev 1861 gift med Abelone Madsdatter fra Brøndsagergård i Forum, Bryndum sogn. Han døde allerede 1888, hvorefter den ældste søn Hans Kristian Hansen blev gårdbestyrer. En anden søn Mads Thomsen Hansen overtog gården i 1896. Han blev gift med Ane Marie Kirstine Olesen fra Rousthøje i Grimstrup sogn i 1899. De udstykkede det resterende af gårdens nordlige hedelod til tre statshusmandsbrug 1935 – 1944 for 2 døtre og en søn. Mads Hansen døde 1941. Datteren Mary Hansen (Maja) blev 1944 gift med Marinus Poulsen, født i Næsbjerg, og de overtog da gården. De drev gården til 1985 og frasolgte da jorden og flyttede til Varde. Bygningerne blev dette år overtaget af nuværende ejere Kirsten og Kent Hug. 2009 Yderligere oplysninger: Vester Nebel sognearkiv [http://www.vnsa.dk" target="_blank www.vnsa.dk] "Vester Nebel sogn 1664 - 1990" Henning Jørgensen 1991 "Bryndum og Vester Nebel før selvejet" Henning Jørgensen 2016

300 m nord for gården lå tidligere en fælles lergrav for alle Lifstrups gårde. Leret blev anvendt til fremstilling af teglsten til lokal brug.

Det er også muligt, at leret blev anvendt til fremstillingen af jydepotter - dog vides ikke, om leret hertil blev gravet lokalt ved de enkelte gårde. På samtlige gamle gårde i Lifstrup er der blevet fremstillet jydepotter i 1700 og 1800 tallet. Fremstillingen af jydepotter var et meget vigtigt bierhverv i Lifstrup.
Jydepotterne blev solgt på markedet i Varde til eksport.