Matr 3a i Forumlund, Bryndum sogn


Matr 3a i Forumlund. Mette og Michael Nielsen. Fotograf ukendt.

Intro

Forumlundvej 9. Matr 3a Forumlund, Bryndum Sogn i Esbjerg Kommune. Denne gård udgjorde sammen med Katrinelund en enestegård i Forumlund med 6 tdr. hartkorn i 1664. 1688 var den vurderet til 6 tdr 7 skp 2 fdk hartkorn.

Helgården blev delt i de 2 halvgårde i 1702, hver med 3 tdr. 3 skp 3 fdk hartkorn. 1844 var matr. 3a vurderet til 1 tdr 5 skp 2 fdk 2 ¼ alb hartkorn. Før århundredskiftet lå gården 200 m mod vest, en snes meter øst for, hvor Katrinelund oprindeligt lå. Helgården tilhørte Kronen. Sammen med meget andet af Kronens gods i området blev den udlagt til ryttergods 1680. Om ejer- og fæsteforhold før 1800, se "Bryndum og Vester Nebel før selvejet" Henning Jørgensen 2016. Den første selvejer på gården var Christen Svendsen, som var gift med Kirsten Jensdatter- De frikøbte gården 1795. Kirsten Jensdatter døde 1809. I 1812 byggede Christen Svendsen en ny gård på gårdens jord (matr. 2a), beholdt 2 tdr hartkorn fra gården og flyttede med familien over til denne. Restejendommen med 1 tdr 3 skp 3 fdk hartkorn blev samme år overtaget af sønnen Jens Christensen. Han var gift med Dorthe Maria Pedersdatter, som var født i Ølgod Sogn. Imens de boede på gården, var den 1827 – 38 ejet af broren Lambert Christensen i Bryndum. Deres datter Kirsten Maria Jensdatter blev 1845 gift med Hans Pedersen Madsen fra Raunsø i Vr. Nykirke Sogn, der overtog gården samme år. De flyttede dog allerede sidst på året fra sognet. 1845 Peder Poulsen. 1849 Peder Jensen og hustru Johanne Sørensen (hun var fra Lunde sogn). Peder Jensen var i krigstjeneste i 1850. 1853 Peder Hansen (født i Henne sogn) og hustru Mette Marie Christensen (født i Lunde sogn). Frasolgte 1869 38 tdr l til en ny ejendom. Peder Hansen døde 1870. Enken afstod gården 1894 til den ugifte søn Christen Ole Pedersen, som havde bestyret gården siden faderens død. Flyttede fra egnen 1900. 1900 blev gården overtaget af Mette og Michael Nielsen, Forumlundvej 20. Gården var vistnok ved at forfalde på det tidspunkt. Og de (det kan også have været den forrige ejer umiddelbart før salget) lod derfor stald og lade samt et lille stuehus opføre på den nuværende placering. Stald og lade blev opført omkring århundredskiftet af Claus Knudsen fra Nr. Forumvej 11 i Forum. Mette og Michael Nielsen flyttede til den nye gård i 1909, da de afstod Forumlundvej 20 til en søn. Nærværende gård blev 1911 overtaget af en anden søn, Hans Michaelsen Nielsen. Forældrene blev boende i det nye lille hus og beholdt 50 tdr. l. hede fra gården (”Mettes hede”). Hans M. Nielsen lod det nuværende stuehus opføre 1912 og blev året efter gift med Sine Andersen fra Sædding i Guldager sogn. Han døde 1930. Sine Nielsen drev gården videre med sønnen Lambert Nielsen som bestyrer. 1938 blev 22 tdr. l. udstykket til en ny ejendom for en datter og svigersøn. Sine Nielsen døde 1964, og arvingerne solgte da gården til Niels Peder Pedersen fra Skonager i Næsbjerg sogn, der samme år blev gift med Metha Jensen fra Sig i Torstrup sogn. De flyttede 1968 til Skonager for at overtage hans fødegård. 1968 blev gården overtaget af Inger og Karl Nielsen. De havde forinden Forumlundvej 8, hvorfra de beholdt 17 tdr. l., som blev lagt ind under gården. Karl Nielsen var fra Gjesing i Bryndum sogn, og Inger var en datter af Asger Ladegaard fra Vestergård i Astrup. Inger døde 1973. Karl Nielsen blev gift 2. gang i 1978 med Anna Metha Bruun fra Ølgod. Anna og Karl Nielsen flyttede til Hjerting i 1980 og solgte da gården til Ella og Niels Henning Pedersen, som forinden havde Forum Hovedvej 175. De drev gården til 1999 og frasolgte da hovedparten af jorden, så der kun er ca. 9 tdr. l. tilbage. Nuværende ejer John Moslund Larsen overtog gården 1999. 2009 Yderligere oplysninger: Vester Nebel Sognearkiv [http://www.vnsa.dk" target="_blank www.vnsa.dk] ”Forum-området 1664 – 1993” Henning Jørgensen 1993 "Bryndum og Vester Nebel før selvejet" Henning Jørgensen 2016.