Matr 3a Astrup i Bryndum sogn


Matr 3a i Astrup. Niels Jesper m. familie. Fotograf ukendt.

Intro

Mikkelshøjevej 10. Matr 3a Astrup, Bryndum sogn i Esbjerg kommune. Denne gård var en af Astrups gamle helgårde med 7 tdr 4 skp 2 fdk 2 alb hartkorn i 1664. 1688 var gården vurderet til 3 tdr 7 skp 3 fdk 2 alb hartkorn. 1844 1 tdr 6 skp ¼ alb hartkorn.

Før ca. 1837 lå ejendommen 650 m mod nordvest, 10 – 15 m øst for, hvor Daugård oprindeligt lå. Om ejerforhold og gårdfæstere før 1800, se "Bryndum og Vester Nebel før selvejet" Henning Jørgensen 2016. Den første selvejer på gården var Hans Christensen, som var gift med Maren Nielsdatter. De frikøbte gården i 1795 og tilkøbte i 1796 1 tdr 6 skp fra Daugård. Gården blev herefter udstykket til flere ejendomme. Hans Christensen solgte gården i 1799 til Christen Thuesen fra Tarphage i Billum sogn. Han var gift med Karen Poulsdatter. De flyttede allerede fra sognet 1805. 1805 blev gården med 2 tdr 5 skp 3 fdk 2/5 alb hartkorn fæstet af Hans Therkelsen Hansen fra Tjæreborg, som døde samme år. Enken Kirsten Laugesdatter købte samme år gården og blev gift med Carsten Jensen fra Tjæreborg. Deres søn Hans Carstensen blev 1830 gift med Mette Maria Olesdatter fra Bjerremose i Horne sogn og overtog gården året efter. Han udflyttede gården ca. 1837 fra åen til en mere central placering på marken. Denne nye gård nedbrændte vistnok 1841, hvorefter en ny gård blev opført 1842. Hans Carstensen solgte jorden, hvor ejendommen oprindeligt lå, og udmarkerne. 1837 blev 1½ skp hartkorn frasolgt til Daugård, 3½ skp hartkorn til Astrupgård, og 3½ skp hartkorn til en ny ejendom (matr. 3d). Restejendommen med 1 tdr 5 skp hartkorn blev solgt 1845 til søsteren og svogeren Mette Marie Carstensen og Christen Vedstesen. Christen Vedstesen, der var fra Lyne sogn, drev gården til sin død i 1886. Hans kone døde 1890. Kort tid før sin død afstod enken gården til sin ugifte søn Niels Jesper Christensen. Han blev omkring 1892 gift med Ane Margrethe Jepsen fra Jerne og drev gården til sin død i 1935. Efter hans død blev gården 1936 overtaget af den ugifte søn Christen Christensen (kaldet Jesper). Han lod en ny stald opføre kort tid efter overtagelsen. I 1970 blev ejendommen overtaget af brorsønnen Ejnar Christensen (søn af Jens Jeppe Christensen, Astrupgård). Agnete og Christen Christensen var bosatte på Forum Hovedvej 113 og bosatte sig ikke straks, men drev jorden og havde minkfarm. Christen Jesper og hans husbestyrerinde blev boende indtil de ca. 1984 kom på plejehjem. De gamle bygninger blev revet ned ca. 1989. I 1974 byggede Ejnar Christensen nuværende stuehus og flyttede ind i dette sammen med familien. Han døde 1981. Enken flyttede til Varde 1988 og solgte da ejendommen til nuværende ejere, datteren Bodil Riis Christensen og Hans Henrik Olesen fra Orten ved Varde. 2009 Yderligere oplysninger: Vester Nebel Sognearkiv [http://www.vnsa.dk" target="_blank www.vnsa.dk] ”Forum-området 1664 – 1993” Henning Jørgensen 1993 "Bryndum og Vester Nebel før selvejet" Henning Jørgensen 2016