Matr 2a i Forumlund, Bryndum sogn


Matr 2a i forum. Hans Lund Sørensen med familie. Fotograf ukendt.

Intro

Gl. Lifstrupvej 1. Matr 2a Forumlund, Bryndum Sogn i Esbjerg Kommune. Denne ejendom blev oprettet i 1812 ved udparcellering af 2 tdr. hartkorn fra matr. 3a til en ny gård. 1844 vurderet til 1 tdr 7 skp 2 fdk 1 ¼ alb hartkorn.

Bygningerne er fra 1937; før den tid lå ejendommen 100 m mod øst.

Ejendommen blev oprettet i 1812, da enkemand Christen Svendsen beholdt 2 tdr. hartkorn fra matr. 3a ved afståelsen af denne til en søn. På denne jord lod han en ny gård opføre.
Sønnen Hans Christensen blev 1820 gift med Maria Sørensdatter fra Sdr. Bork og overtog gården året efter.
De nye ejeres søn Søren Jørgen Hansen overtog gården efter dem i 1852. Han var gift med Jensine Kolle Christensen fra Allerslev i Outrup Sogn. Han døde 1880. Herefter drev enken gården videre med sønnen Hans Lund Sørensen som bestyrer.

Hans Lund Sørensen blev 1888 gift med Ane Katrine Andreasen fra Guldager, og de overtog gården efter hans mor i 1894. Efter sin første kones død blev Hans Lund Sørensen gift 2. gang 1898 med Kirstine Maria Hansen fra Sadderup i Skads sogn. I deres tid blev gården udstykket. 1903 og 1911 blev 3 tdr l udstykket til en ny ejendom for en bror (hertil blev 1932 yderligere udstykket 11 – 12 tdr. l.), 1923 7 tdr. l. til en anden ny ejendom, og 1926 20 tdr. l. til et nyt statshusmandsbrug.

Den største udstykning var 1929, hvor gårdens 110 tdr. l. store hedelod blev frasolgt til slagter Johannes Nielsen, Alslev. Johs. Nielsen drev i flere år landbrug på jordstykket. Høsten og maskinerne opbevaredes i en stor bliklade. Et år blev dog skæbnesvangert, da et hjul løb varm under tærskning og antændte negene. Hele høsten gik derved tabt, og han var nødt til at sælge al jorden til K. S. Kristensen, Esbjerg, og Jeppe Jensen. De opdyrkede noget af heden, og udstykkede jorden. Herved opstod 3 nye statshusmandsbrug. 2 andre jordlodder blev videresolgt til andre.

Selve gården drev Hans Lund videre til sin død. Enken solgte derefter gården i 1933 til Hjalmar Horsbøl Jørgensen, som ikke boede på ejendommen. Maria Sørensen og den ugifte søn Andreas Sørensen havde ret til at bo på ejendommen på livstid. Bygningerne var ved at forfalde, og en del af dem blev brækket ned. I 1946 var bygningerne helt forfaldne og blev fjernet. Andreas Sørensen flyttede da til Forum.

Hjalmar Horsbøl videresolgte ejendommen 1937 til søsteren og svogeren Anne og Anders Hansen Andersen. De lod nuværende bygninger opføre og drev ejendommen til 1956, hvorefter de flyttede til Hvide Sande.
1956 Svend Møller Michaelsen fra Foldgård i Vester Nebel Sogn. Han blev samme år gift med Ingrid Rasksen fra Gjesing. De flyttede 1961 til Foldgård og overtog hans fødegård.

1961 blev ejendommen overtaget af gartner Erling Loklindt fra Jerne. Han blev gift med Elsebeth Harborg fra Vester Nebel i 1963. Kort efter overtagelsen lod han drivhuse opføre. Foruden nærværende ejendom havde han i fællesskab med faderen købt Forum Gammelgård. På disse 2 ejendomme drev E. Loklindt et blandet frilands- og drivhusgartneri, men efterhånden specialiserede han sig i blomster. Forum Gammelgård blev frasolgt 1973.

Elsebeth og Erling Loklindt drev gartneriet til 1981 og flyttede derefter til Guldager (senere Kjelst). Ejendommen blev da solgt til Per Ruby Jensen, som forinden boede på Forum Gammelgård. Han havde blomsterudsalg ved vejen.

I 1993 blev ejendommen overtaget af Johannes Madsen fra Ålykke i Forum. Han lagde jorden fra ejendommen ind under gården i Forum. På de gamle drivhuses plads lod han træmelsfabrikken ”Dansk Træmel” opføre. Denne er stadig virksom og er udskilt som selvstændig matrikel. Bygningerne blev frasolgt 2005.

Selve den nedlagte landbrugsejendom tilhører i dag Kim Pedersen.

2009 Yderligere oplysninger: Vester Nebel Sognearkiv www.vnsa.dk
”Forum-området 1664 – 1993” Henning Jørgensen 1993.