Matr 16 i Søhale

Intro

Matr 16 Ølufgård m. fl., Vester Nebel sogn i Esbjerg kommune. Denne ikke længere eksisterende ejendom lå ca. 80 m syd for Søhalevej 31. Ejendommen blev oprettet ca. 1850 med tilsammen ca. 11 tdr. l., som var udstykket fra Helsinghof ca. 1805.

Jorden til ejendommen var egentlig 2 parceller, som blev frasolgt Helsinghof ca. 1805. Den ene parcel (matr 15) blev solgt til Helsingborg og senere videresolgt til forskellige. Den anden parcel (matr 16) kom efter frasalget fra Helsinghof til at tilhøre forskellige. 1834 blev matr 16 solgt til brugeren Jens Christian Jørgensen. Han og hans familie boede ret sikkert på Rudholmvej 9 (se denne). I 1840 købte han desuden matr 15. I 1850 flyttede de fra Rudholmvej 9 og oprettede da muligvis nærværende ejendom som en selvstændig ejendom.

I 1853 blev ejendommen overtaget (muligvis oprettet) af Laurids Jørgensen, der samme år blev gift med Ane Andersen fra Alslev sogn. Laurids Jørgensen var selv født i Skærbæk i sognet, var krigsveteran fra 3-års krigen og var snedker. Hans kone døde 1885, hvorefter han blev gift anden gang 1887 med Lene Jensen fra Grimstrup sogn. Hun døde 1901.

1901 Niels A. Nielsen.

1901 Frederik Christian Pedersen Vind og hustru Margrethe Jensen.

1907 Christian Andreasen.

1909 Laurids Andersen (”Pe’ Laurids”). Han havde i forvejen Matr 14 i Søhale (se denne), men flyttede snart til nærværende ejendom, hvorefter bygningerne forsvandt på den anden. Imidlertid var bygningerne på nærværende ejendom også faldefærdige, og i en storm i sidste halvdel af 1920’erne blæste huset omkuld. Derefter boede Pe’ Laurids i en jordhule, men byggede omkring
1927 et nyt hus på sin anden ejendom. Herefter ophørte nærværende ejendom med at eksistere som selvstændig ejendom.

I 1927 skulle jorden være solgt til et nyt husmandsbrug for Laurids Møller fra Roust i Grimstrup sogn. Da dette ikke blev realiseret, solgte Pe’ Laurids jorden til Rudholmvej 9 i 1928. Fra 1969 tilhørte jorden ingeniør K. L. Kristensen i Varde.

2010 Yderligere oplysninger: Vester Nebel Sognearkiv www.vnsa.dk
”Vester Nebel Sogn 1664 – 1990” Henning Jørgensen, 1991.