Matr 15a i Forum, Bryndum sogn


Matr 15a i Forum. Trine og Søren Peder Pedersen. Fotograf ukendt.

Intro

Forumvej 16. Matr 15a Forum, Bryndum Sogn i Esbjerg Kommune. Oprindeligt var der 2 skp 2 fdk hartkorn. 1844 blev ejendommen vurderet til 2 skp 3 fdk 1½ alb hartkorn. Stuehuset er måske fra 1700 tallet.

Om ejerforhold og fæstere før 1800, se "Bryndum og Vester Nebel før selvejet" Henning Jørgensen 2016. Den første selvejer på stedet var skrædder Søren Christensen Kiær, som var gift med Maren Lauridsdatter. De frikøbte ejendommen 1794. Maren Lauridsdatter døde 1799, hvorefter Søren Christensen blev gift 2. gang samme år med Mette Madsdatter fra Lifstrup. 1823 blev datteren Maren Sørensdatter gift med Hans Hansen fra Ravnsbjerg i Guldager Sogn, der overtog ejendommen året efter. Maren Sørendatter døde allerede 1824, hvorefter Hans Hansen samme år blev gift med Margrethe Laugesdatter, en datter af Lauge Nielsen fra Elkjær. Hans Hansen var skomager, og Margrethe Laugesdatter væverske. Sønnen Hans Laurits Hansen overtog ejendommen 1858, men var ikke bosat. 1863 Niels Christian Beck. 1865 blev ejendommen overtaget af Niels Peder Mortensen, en søn af Morten Sørensen fra matr 13. Han var 1863 blevet gift med Mette Kirstine Mathiasen, som var født i Lejrskov; men hun var kort før giftermålet sypige hos søsteren på Elkjær. De havde boet på ejendommen siden giftermålet. Peder Smed, som han blev kaldt, var smedemester ligesom faderen og havde smedje på ejendommen frem til 1880’erne, da hans lærling H. O. Nielsen oprettede smedje på matr. 9a. Hans kone døde 1883. 1894 Iver Madsen Iversen fra Janderup sogn. Gift 1897 med Kirsten Jensen fra Horne Sogn. Iver Iversen var snedker og bygningshåndværker. De mageskiftede 1905 hus med Trine og Søren Peder Pedersen fra Nr. Forumvej 7. Søren P. Pedersen, der var søn af Anders Pedersen fra Forum Gammelgård, var daglejer og tærskede bl. a. med plejl for folk. På sine ældre dage var han blind. Deres eneste barn, datteren Ingeborg Pedersen, overtog ejendommen 1930. Hun var ugift og boede på ejendommen til sin død. Hendes plejedatter Alfrida Madsen, Esbjerg, overtog ejendommen 1969 og havde den til 1973, men var ikke bosat. 1973 blev ejendommen overtaget af sagførerparret Ulla og Jørgen Magnussen, Esbjerg. De var heller ikke bosat, men havde ejendommen som en lille lystejendom. Nuværende ejere, Vibeke og Michael Norman Larsen, overtog ejendommen 1987 efter sidstnævnte. 2009 Yderligere oplysninger Vester Nebel Sognearkiv [http://www.vnsa.dk" target="_blank www.vnsa.dk] ”Forum-området 1664 – 1993” Henning Jørgensen 1993 "Bryndum og Vester Nebel før selvejet " Henning Jørgensen 2016