Matr 14 i Forum, Bryndum sogn

Intro

Matrikel 14 Forum, Bryndum Sogn i Esbjerg Kommune. Denne ikke længere eksisterende ejendom lå 150 m syd for, hvor Forumvej 20 ligger, helt ud til nuværende Forumvej. Ejendommen blev lagt ind under Alslevvej 4 i 1877, og bygningerne forsvandt 2 år efter.

Ejendommen havde 2 skp 2 fdk hartkorn i 1757. 1844 var den vurderet til 2 skp 3 fdk ¾ alb hartkorn. Om ejerforhold og fæstere før 1800, se "Bryndum og Vester Nebel før selvejet" Henning Jørgensen 2016. Den første selvejer på ejendommen var landsoldat Nis Sørensen. Han købte ejendommen i 1787 og blev samme år gift med Mette Christensdatter fra Forum. Hun var væver, men døde samme år. Også 1787 blev Nis Sørensen gift 2. gang med Maren Nielsdatter, en datter af Niels Nielsen Donnerup fra Ormsiggård. Hun døde 1789. Nis Sørensen blev gift 3. gang 1790 med Ellen Christensdatter fra Langsom, Alslev Sogn. De flyttede derfra en tid, og hans 3. kone døde omkring 1800. 1800 blev han gift 4. gang med Anna Christiansdatter, vistnok fra Torstrup sogn. Hun døde i Forum 1807. Nis Sørensen skulle have været gift 5. gang 1808 med Cathrine Margrethe Jensdatter fra Forum, men da han havnede i tugthuset, blev han aldrig gift med hende. Han døde 1815 i Forum. I 1789 blev ejendommen overtaget af Anders Pedersen Smed fra matr. 11a – han boede der dog ikke. 1794 Ole Hansen Kielder og Kirsten Poulsdatter fra Tobøl i Guldager Sogn. Ole Hansen var sømand. Deres søn Poul Olesen overtog ejendommen 1811, og han blev året efter gift med Peder Christensen Donnerups enke Karen Nielsdatter i Bryndum. Han flyttede da til hendes gård i Bryndum. 1817 Zakarias Gregersen. Var søn af Gregers Bennedsen fra Stensgård i Nebel og var 1816 blevet gift med Anne Marie Christensdatter i Gjesing. De overtog i stedet et husmandsbrug i Gjesing. 1818 Christen Nielsen fra Tofterup. 1821 Jens Christian Jepsen og Johanne Marie Christensdatter, der stammede fra hhv. Skonager, Næsbjerg Sogn, og Alslev Sogn. 1832 Smedemester Poul Christensen og Anna Hansdatter, der stammede fra hhv Billum Sogn og Hostrup Sogn. Huset nedbrændte for dem 1832, men blev genopbygget. De flyttede til Kraunsø, Hostrup Sogn i 1837. 1837 Poul Chr. Olsen. 1838 blev ejendommen overtaget af daglejer Peder Knudsen og Ane Jensdatter, som stammede fra hhv Outrup og Hemmet Sogne. De havde sidst boet i Alslev sogn. De drev ejendommen til 1857. 1857 Jens Peder Andersen. 1860 Hans Svenningsen og Dorthea Christensen, som stammede fra hhv Starup og Jerne Sogne. De flyttede 1877 til Guldager. I 1877 blev ejendommen overtaget af Søren Jørgensen fra Alslevvej 4. Han lagde ejendommen ind under Alslevvej 4. Bygningerne forsvandt 1879. 2009 Yderligere oplysninger Vester Nebel Sognarkiv [http://www.vnsa.dk" target="_blank www.vnsa.dk] ”Forum-området 1664 – 1993” Henning Jørgensen 1993 "Bryndum og Vester Nebel før selvejet" Henning Jørgensen 2016