Matr 13 i Forum, Bryndum sogn

Intro

Matr 13 Forum, Bryndum Sogn i Esbjerg Kommune. Denne ikke længere eksisterende ejendom lå før 1829 10 – 20 m vest for Forum Gammelgård. Derefter blev bygningerene vistnok flyttet ud på hovedparcellen, som lå 150 m øst for Ålykke.

Ejendommen blev lagt ind under Ålykke 1860, og bygningerne blev brækket ned nogle år efter. Matr 13 udgjorde sammen med Ålykke et bol med 4 skp hartkorn i 1664. 1688 vurderet til 7 skp 1 alb hartkorn. På et tidspunkt før 1695 blev bolet delt i to ejendomme, hver med 3 skp 2 fdk ½ alb hartkorn. 1844 var ejendommen vurderet til 3 skp 3 fdk hartkorn. Om ejerforhold og fæstere før 1800-taller: se "Bryndum og Vester Nebel før selvejet" Henning Jørgensen 2016. Den første selvejer på ejendommen var Iver Hansen, som var gift med Mette Hansdatter. De frikøbte ejendommen 1795, men døde 1797. Enken blev gift 2. gang i 1799 med enkemand Jakob Jensen fra Bryndum og flyttede derhen. Året før havde hun solgt ejendommen til Jens Christensen og Zidsel Christensdatter fra Brosbøl. De købte senere matr. 10a. 1802 Carl Danielsen og Anne Dorthe Nielsdatter, som havde bosat sig allerede omkring 1800. Carl Danielsen var national soldat. 1803 Christen Laursen. 1823 Johannes Nielsen fra Forum Gammelgård. Det er uvist, om han og hans familie bosatte sig. Han havde flere småejendomme. Under alle omstændigheder kom familien kort tid efter til Vilslev Sogn, hvor de havde en gård. I 1826 blev ejendommen overtaget af Peder Sørensen, der stammede fra Henne Sogn. Han var gift med væversken Maren Hansdatter fra Lunde Sogn. De brækkede huset ned i 1829 og flyttede det vistnok ud på ejendommens hovedparcel ved Ålykke. 1844 – 45 var Jeppe Hansen og Maren Johansdatter bosat på stedet. De havde forinden matr. 10a og flyttede 1845 til matr. 9a. 1845 blev ejendommen overtaget af Morten Sørensen, der stammede fra Aal Sogn. Han var gift med Mette Kathrine Nielsdatter fra Billum Sogn. Morten Sørensen var smedemester og drev en lille smedje på stedet en halv snes år til sin død i 1855. Enken solgte bolet 1860 til Hans Søren Jepsen fra Ålykke og blev gift 2. gang samme år med enkemand Peder Knudsen fra matr 14a. De blev boende på ejendommen nogle år. Peder Knudsen døde 1870. Hans Søren Jepsen lagde matr 13 ind under Ålykke; men huset blev stående i nogle år til de forrige ejere. 2009 Yderligere oplysninger Vester Nebel Sognearkiv [http://www.vnsa.dk" target="_blank www.vnsa.dk] ”Forum-området 1664 – 1993” Henning Jørgensen 1993 "Bryndum og Vester Nebel før selvejet" Henning Jørgensen 2016