Matr. 8a i Hygum i Vester Nebel sogn

Intro

Matr. 8a i Hygum, Vester Nebel sogn i Esbjerg kommune. Denne ikke længere eksisterende gård lå 100 m øst for Bøgely. Oprindeligt havde den ligget 400 m mod nordøst, lidt øst for, hvor Østre Hygumvej 1 ligger.

Gården udgjorde sammen med Bøgely en af Hygums gamle helgårde med 6 tdr hartkorn i 1664. 1688 nedvurderet til 5 tdr 4 skp 2 alb hartkorn. På et tidspunkt i 1700 tallet blev gården delt i to halvgårde, hver med 2 tdr 6 skp 1 fdk hartkorn. 1844 var gården vurderet til 3 tdr 3 skp 2 fdk 2 alb hartkorn. Bygningerne forsvandt kort tid efter 1917. Vedr. ejerforhold og gårdfæstere før 1800, se "Bryndum og Vester Nebel før selvejet" Henning Jørgensen 2016. Den første selvejer på gården var Christen Christensen, som var gift med Kirsten Lauridsdatter. Han frikøbte gården i 1801, men døde allerede 1813. Enken blev samme år gift 2. gang med Peder Nielsen fra Gunderup i Årre sogn (hans bedstefar var Søren Hansen, Hygum Østergård), som drev gården videre. Kirsten Lauridsdatter døde selv 1824, hvorefter Peder Nielsen blev gift 2. gang året efter med Bodil Jensdatter fra Skjern sogn.Sidstnævntes søn Niels Pedersen blev 1851 gift med Kirsten Sørensdatter, en datter af Søren Mortensen fra matr. 1a i Hygum, og overtog gården samme år. Han udstykkede 1881 omkring 25 tdr l til en ny ejendom for en datter og svigersøn. I 1883 blev gården overtaget af Jens Christian Christensen, kaldet Jens Esbjerg, fra Esbjerg i Jerne sogn. Han var en bror til Peder Christensen, Hygum Vestergård. Jens Esbjerg blev 1884 gift med Bodil Kirstine Hansen fra Rousthøje (hendes bedstefar var Søren Mortensen fra Hygum 1a - dvs. hun var en niece til den tidligere ejers kone). De drev gården i mange år og forbedrede gårdens jord. I 1916 frasolgte de det resterende af gårdens sydlige jord til brorsønnen på Hygum Vestergård samt lidt jord til Østre Hygumvej 1. Restejendommen blev 1917 (samme år som Bodil Kirstines død) solgt til sønnen Hans Søren Christensen på Bøgely. Han lagde jorden ind under Bøgely og brækkede efterhånden bygningerne ned. Stenene blev anvendt til den nye stald på Bøgely. Jens Esbjerg bosatte sig i et aftægtshus på gårdens jord. Efter Jens Esbjergs død i 1928 blev dette aftægtshus også brækket ned. Stenene blev anvendt til Bøgelys nye lade. 2009 Yderligere oplysninger: Vester Nebel Sognearkiv [http://www.vnsa.dk" target="_blank www.vnsa.dk] "Vester Nebel sogn 1664 - 1990" Henning Jørgensen 1991 "Bryndum og Vester Nebel før selvejet" Henning Jørgensen 2016