Matr. 23a i Skærbæk, Vester Nebel sogn


Matr 23a i Skærbæk ca. 1911. Peder Jensen m. familie. Fotograf ukendt.

Intro

Skærbækvej 3. Matr. 23a Ølufgård m. fl., Vester Nebel sogn i Esbjerg kommune. Gården er sandsynligvis Skærbæks ældste ejendom. Ved oprettelsen af Ølufgård 1583 blev landsbyen Skærbæk måske samtidig nedlagt. Et jordløs hus blev tilbage.

Det jordløse hus var ”forgængeren” for nærværende ejendom. I løbet af 1700-tallet fik husfæsteren ret til at fæste hovedparten af Skærbæk mark fra Ølufgård. Gården hørte under Ølufgård frem til o. 1797, hvor gården blev frasolgt til fæsteren med 2 tdr. 4 skp hartkorn. Efter diverse frasalg var gården i 1844 vurderet til 5 skp. 3 fdk og ½ alb hartkorn.

Før 1635 var et bol i Skærbæk fæstet af Søren Nielsen og hustru Boeld. Dette bol blev 1635 overtaget af Peder Nielsen, som blev benævnt Søren Nielsens svoger (svoger kunne i dette tilfælde betyde svigersøn). 1638 blev fæstet overtaget af Michel Gregersen fra Nebel. Han var gift med Mette Hansdatter. Michel Gregersen døde omkr 1640, og enken blev herefter gift med Laurids Nielsen fra Guldager. Han døde 1654 i Skærbæk.

I 1664 betegnedes Skærbæk som et jordløst hus, der var fæstet af 2 ugedagsbønder, Hans Christensen og enken Mette Hansdatter. Mette Hansdatter var Laurids Nielsens enke, og deres søn Niels Lauridsen fæstede senere et bol i Skærbæk. Fra senest 1686 var nærværende ejendom fæstet af Christen Hansen Skierebek, som nok var en søn af Hans Christensen (Hans Christensen var født i Skærbæk). Christen Hansen var gift med Margrethe Nielsdatter, der var en datter af Niels Lauridsen i Skærbæk. Fra ca. 1720 var gården fæstet af Niels Zachariasen. Niels Zachariasen var søn af Zacharias Møller fra Roust Mølle (som var født på Spangsberg Mølle). Han var først gift med Kirsten Christensdatter, en datter af Christen Skierebek. Hun døde 1747. Efter sin første kones død blev han gift samme år med Mette Pedersdatter fra Næsbjerg sogn.

Sønnen Hans Nielsen blev 1753 gift med Ane Cathrine Antonidatter og overtog nok fæstet omkring det tidspunkt. Da hans første kone døde 1757 blev han senere på året gift med Kirsten Andersdatter, datter af Anders Povelsen (som boede andetsteds i Skærbæk).
Deres datter Anne Cathrine Hansdatter blev 1786 gift med Christian Friederich Madsen fra Vr. Nykirke sogn, og han overtog nok fæstet få år efter. Hans Nielsen og familie flyttede vistnok ved den lejlighed over i et nybygget hus (matr. 25a) i Skærbæk.
Ligesom svigerfaderen var Christian Madsen gift 3 gange. Hans første hustru døde 1791, hvorefter han senere på året blev gift med Anne Sørensdatter, datter af Søren Vad fra Ølufvad. Hun døde 2 år efter, og han blev da gift 3. gang med Sidsel Nielsdatter. Christian Madsen døde selv 1808, og enken blev herefter gift med Thomas Nielsen. De flyttede fra sognet 1813.

Forinden var der sket en del andet. I 1797 blev fæstet overtaget af Niels Poulsen, som samtidig fæstede Helsinghof. Christian Madsen blev dog boende og købte endog gården fra Ølufgård o. 1798. I 1800 videresolgte han gården til Niels Poulsen på Helsinghoff, men fæstede fortsat bygningerne og noget jord.
Niels Poulsen udparcellerede gården 1800 – 1805. Noget jord blev frasolgt, andet lagt til Helsinghof, og endelig blev 2 nye ejendomme oprettet på gårdens jord. Tilbage blev 5 skp. hartkorn – altså et husmandsbrug – som blev tilbagesolgt til Christian Madsen i 1803.

1813 Hans Hansen fra Gunderup, gift med Maren Pedersdatter.

1815 Christian Christensen Felding, gift med Maren Sørensdatter.

1822 Peder Frandsen.

1828 Jens Christensen, gift med Karen Bennedsdatter.

1831 Niels Lambertsen.

1831 Christen Sørensen.

1832 Niels Lauridsen fra Roust i Grimstrup sogn, gift 1831 med Marianne Pedersdatter.

1838 Skrædder Søren Jensen, gift samme år med Mette Marie Jensdatter fra Lifstrup.

I 1843 blev ejendommen overtaget af Jens Chr. Knudsen fra Fjerbæk i Lønborg sogn. Han var samme år blevet gift med Kirstine Kathrine Hansdatter, en datter af Hans Thomsen fra Avlinggård i Lifstrup. I øvrigt kom flere af hans søskende til området.

Deres søn Hans Knuden Jensen blev 1874 gift med Karen Marie Lauridsen, datter af Laust Jepsen fra Meldgård i Nebel, og overtog da gården.

De nye ejeres søn Jens Jensen blev 1904 gift med Lene Marie Callesen fra Grisbæk, Vejrup sogn og overtog samme år ejendommen. Den blev dog allerede videresolgt 1910 til en Chr. Nielsen.

Sidstnævnte solgte ejendommen i 1911 til Peder Jensen fra Roust. Han blev 1914 gift med Karen Marie Thiim fra Sejstrup i Hunderup sogn. Hun døde 1938.

1952 Niels Hansen Jensen, søn af foregående. Ugift. Han flyttede 1964 til Sædding.

1964 blev ejendommen overtaget af naboen Erhardt Eg Hansen fra Skærbækgård. Han drev jorden som en del af Skærbækgårds jord, mens bygningerne blev beboet af forældrene Maria og Jens Eg Hansen.

I 1996 blev jorden lagt ind under Skærbækgård, og bygningerne frasolgt til nuværende ejer Mogens Christensen.

2009 Yderligere oplysninger: Vester Nebel sognearkiv www.vnsa.dk
"Vester Nebel Sogn 1664 - 1990" Henning Jørgensen 1991