Matr. 23a i Skærbæk, Vester Nebel sogn


Matr 23a i Skærbæk ca. 1911. Peder Jensen m. familie. Fotograf ukendt.

Intro

Skærbækvej 3. Matr. 23a Ølufgård m. fl., Vester Nebel sogn i Esbjerg kommune. Gården er sandsynligvis Skærbæks ældste ejendom. Ved oprettelsen af Ølufgård 1583 var Skærbæk øde. Skærbæk blev dog genoprettet af Ølufgård i begyndelsen af 1600-tallet.

Det genoprettede Skærbæk kom til at bestå af en gård og et bol. Gården var forgængeren for nærværende gård. Efterhånden fik gårdfæsteren ret til at fæste hovedparten af Skærbæk mark fra Ølufgård. Gården hørte under Ølufgård frem til 1800, hvor gården blev frasolgt til fæsteren med 2 tdr. 4 skp hartkorn. Efter diverse frasalg var gården i 1844 vurderet til 5 skp. 3 fdk og ½ alb hartkorn.
Vedr. fæstere før 1800, se "Bryndum og Vester Nebel før selvejet" Henning Jørgensen 2016.
Den første selvejer på gården var Christian Madsen, som var gift med Sidsel Nielsdatter. De frikøbte gården fra Ølufgård i 1800, men videresolgte gården samme år til Niels Poulsen på Helsinghoff. De fæstede fortsat bygningerne og noget jord. Niels Poulsen udparcellerede gården 1800 – 1805. Noget jord blev frasolgt, andet lagt til Helsinghof, og endelig blev 2 nye ejendomme oprettet på gårdens jord. Tilbage blev 5 skp. hartkorn – altså et husmandsbrug – som blev tilbagesolgt til Christian Madsen i 1803. 1813 Hans Hansen fra Gunderup, gift med Maren Pedersdatter. 1815 Christian Christensen Felding, gift med Maren Sørensdatter. 1822 Peder Frandsen. 1828 Jens Christensen, gift med Karen Bennedsdatter. 1831 Niels Lambertsen. 1831 Christen Sørensen. 1832 Niels Lauridsen fra Roust i Grimstrup sogn, gift 1831 med Marianne Pedersdatter. 1838 Skrædder Søren Jensen, gift samme år med Mette Marie Jensdatter fra Lifstrup. I 1843 blev ejendommen overtaget af Jens Chr. Knudsen fra Fjerbæk i Lønborg sogn. Han var samme år blevet gift med Kirstine Kathrine Hansdatter, en datter af Hans Thomsen fra Avlinggård i Lifstrup. I øvrigt kom flere af hans søskende til området. Deres søn Hans Knuden Jensen blev 1874 gift med Karen Marie Lauridsen, datter af Laust Jepsen fra Meldgård i Nebel, og overtog da gården. De nye ejeres søn Jens Jensen blev 1904 gift med Lene Marie Callesen fra Grisbæk, Vejrup sogn og overtog samme år ejendommen. Den blev dog allerede videresolgt 1910 til en Chr. Nielsen. Sidstnævnte solgte ejendommen i 1911 til Peder Jensen fra Roust. Han blev 1914 gift med Karen Marie Thiim fra Sejstrup i Hunderup sogn. Hun døde 1938. 1952 Niels Hansen Jensen, søn af foregående. Ugift. Han flyttede 1964 til Sædding. 1964 blev ejendommen overtaget af naboen Erhardt Eg Hansen fra Skærbækgård. Han drev jorden som en del af Skærbækgårds jord, mens bygningerne blev beboet af forældrene Maria og Jens Eg Hansen. I 1996 blev jorden lagt ind under Skærbækgård, og bygningerne frasolgt til nuværende ejer Mogens Christensen. 2009 Yderligere oplysninger: Vester Nebel sognearkiv [http://www.vnsa.dk" target="_blank www.vnsa.dk] "Vester Nebel Sogn 1664 - 1990" Henning Jørgensen 1991 "Bryndum og Vester Nebel før selvejet" Henning Jørgensen 2016