Matr. 1a Hygum i Vester Nebel sogn


Matr 1a i Hygum ca. 1945. Fotograf ukendt.

Intro

Hygumvej 44. Matr. 1a Hygum, Vester Nebel sogn, Esbjerg kommune. Tidligere Hygums største gård, 1664 vurderet til 7 tdr 4 skp hartkorn. 1688 vurderet til 6 tdr 1 skp 1 alb hartkorn. 1844 vurderet til 7 tdr 2 skp 1 fdk 1 3/4 alb hartkorn.

Gården hørte under Ølufgård som fæstegård frem til 1789.

Den første kendte fæster af gården var Søren Jessen, som var her i 1630'erne og stadig 1640. Før 1651 var fæstet overtaget af Hans Lambertsen og hustru Karen. Det er rimeligt sandsynligt, at det var denne Hans Lambertsen, som var gårdfæster i 1639 i Vige, Janderup sogn. I 1639 blev Vige nedlagt som følge af oprettelsen af Søviggård. Hans Lambertsen fik sikkert fæstegården i Hygum som erstatning for gården i Vige som følge af svogerskab mellem ejeren af Søviggård og Ølufgårds ejer.

Efter Hans Lambertsens død 1651 overtog sønnen Lambert Hansen fæstet på et tidspunkt, men 1664 tilhørte fæstet stadig Hans Lambertsens enke Karen i fællesskab med sønnen Lambert. I 1681 og 1688 var Lambert Hansen alene. Lambert Hansen var gift med Birte Hansdatter, en datter af Hans Nissen fra Hygum Nørregård.

Lambert Hansens sønner Hans Lambertsen den yngre og Christen Lambertsen overtog fæstet efter Lambert Hansen. Hans Lambertsen var svagelig og døde 1705 ude på marken, da han var på vej til Lifstrup efter et segl til at høste. Herefter havde Christen Lambertsen selv fæstet. Han blev også kaldet Christen Tarp. 1715 blev han gift med Anne Nielsdatter fra Darum. Christen Lambertsen havde svært ved at få driften af gården til at hænge sammen og skyldte en del landgilde til Ølufgård. Han døde 1722. Hans enke fæstede fortsat gården i en tid herefter, men også hun kunne ikke overholde at betale landgilden. Ved et syn over gården kaldes den brøstfældig.

Fra 1725 var fæstet af gården overtaget af Morten Hansen fra Nourup i Jerne sogn. Han blev gift dette år med Gertrud Pederdatter fra Rørkjær i Jerne sogn. De drev gården til 1743, hvor de begge døde barnløse.

I 1743 blev fæstet overtaget af Rask Hansen. Han blev dette år gift med Kirsten Mortensdatter fra Skads. Rask Hansen var søn af Hans Nielsen fra Hygum Østergård. Han og hans brødre var driftige folk, og Rask Hansen blev en velhavende mand. Han opnåede dog aldrig at blive ejer af sin egen gård, men købte flere gårde i omegnen og på et tidspunkt en søns fæstegård til sønnen. Årsagen til, at han ikke blev ejer af sin egen gård, var nok, at Ølufgård ikke frasolgte fæstegårde.

Sønnen Morten Rasksen blev 1777 gift med kusinen Else Sørensdatter (datter af Søren Hansen, Hygum Østergård) og overtog nok fæstet da. Han købte gården fra Ølufgård 1789. Morten Rasksen var sognefoged.
I 1809 blev gården overtaget af sønnen Rask Mortensen, men da han blev gift med enken på Øluf Mølle, flyttede han derhen. I stedet overtog broren Søren Mortensen Rask gården i 1810 (han havde forinden haft Ølluf Smedje i Ølufvad). Gift 1812 med Bodil Pedersdatter fra Rousthøje.. Gift 2. gang 1844 med enken Edel Marie Lauridsdatter fra Schæfergård.

1842: Jens Mortensen (Bjerre) fra Bjerregård i Skads, gift 1842 med foregåendes datter Else Sørensdatter. Gift 2. gang 1861 med Hanne Marie Hansen fra Skads sogn.

1882: Søren Jensen (søn af foregående). Gift med Johanne Elise Katrine Nielsen fra Briksbøl. Han tog 1904 navneforandring til Søren Jensen Bjerre (efter faderens tilnavn). Søren Jensen Bjerre købte 1911 Hygum Nørregård og flyttede derover med sin familie i 1917. Samtidig beholdt han en stor del af sin gamle gårds jord.

1917: Jens Martinus Jensen Bjerre (søn af foregående). Gift med lærerinde Else Kristensen fra Fåborg sogn. Hun havde forinden været lærerinde på V. Nebel skole. Jens Bjerre var sognerådsformand 1950 – 58.

1957: Jørgen Christensen Bjerre (søn af foregående). Ugift.

1978: Nuværende ejer Bjarne Daugaard Christensen (Bjarne Daugaards oldefar var Søren Jensen Bjerre). Gift med Margit Amdrup Sørensen. Ved overtagelsen var jorden frasolgt.

Fra gården er udstykket 2 husmandsbrug i 1859 og 1861. Desuden er en anden gård samt en stor del af V. Nebel by beliggende på jord, som tidligere har tilhørt gården. Gårdens gamle bygninger er væk.

2009 Yderligere oplysninger: Vester Nebel Sognearkiv www.vnsa.dk
"Vester Nebel Sogn 1664 - 1990" Henning Jørgensen 1991