Matr. 1a Hygum i Vester Nebel sogn


Matr 1a i Hygum ca. 1945. Fotograf ukendt.

Intro

Hygumvej 44. Matr. 1a Hygum, Vester Nebel sogn, Esbjerg kommune. Tidligere Hygums største gård, 1664 vurderet til 7 tdr 4 skp hartkorn. 1688 vurderet til 6 tdr 1 skp 1 alb hartkorn. 1844 vurderet til 7 tdr 2 skp 1 fdk 1 3/4 alb hartkorn.

Gården hørte under Ølufgård som fæstegård frem til 1789. Vedr. gårdfæstere før 1800, se "Bryndum og Vester Nebel før selvejet" Henning Jørgensen 2016. Den første selvejer på gården var Morten Rasksen, som var gift med Else Sørensdatter. De frikøbte gården fra Ølufgård i 1789. Morten Rasksen var sognefoged. I 1809 blev gården overtaget af sønnen Rask Mortensen, men da han blev gift med enken på Øluf Mølle, flyttede han derhen. I stedet overtog broren Søren Mortensen Rask gården i 1810 (han havde forinden haft Ølluf Smedje i Ølufvad). Gift 1812 med Bodil Pedersdatter fra Rousthøje.. Gift 2. gang 1844 med enken Edel Marie Lauridsdatter fra Schæfergård. 1842: Jens Mortensen (Bjerre) fra Bjerregård i Skads, gift 1842 med foregåendes datter Else Sørensdatter. Gift 2. gang 1861 med Hanne Marie Hansen fra Skads sogn. 1882: Søren Jensen (søn af foregående). Gift med Johanne Elise Katrine Nielsen fra Briksbøl. Han tog 1904 navneforandring til Søren Jensen Bjerre (efter faderens tilnavn). Søren Jensen Bjerre købte 1911 Hygum Nørregård og flyttede derover med sin familie i 1917. Samtidig beholdt han en stor del af sin gamle gårds jord. 1917: Jens Martinus Jensen Bjerre (søn af foregående). Gift med lærerinde Else Kristensen fra Fåborg sogn. Hun havde forinden været lærerinde på V. Nebel skole. Jens Bjerre var sognerådsformand 1950 – 58. 1957: Jørgen Christensen Bjerre (søn af foregående). Ugift. 1978: Nuværende ejer Bjarne Daugaard Christensen (Bjarne Daugaards oldefar var Søren Jensen Bjerre). Gift med Margit Amdrup Sørensen. Ved overtagelsen var jorden frasolgt. Fra gården er udstykket 2 husmandsbrug i 1859 og 1861. Desuden er en anden gård samt en stor del af V. Nebel by beliggende på jord, som tidligere har tilhørt gården. Gårdens gamle bygninger er væk. 2009 Yderligere oplysninger: Vester Nebel Sognearkiv [http://www.vnsa.dk" target="_blank www.vnsa.dk] "Vester Nebel Sogn 1664 - 1990" Henning Jørgensen 1991 "Bryndum og Vester Nebel før selvejet" Henning Jørgensen 2016