Masnedsundbroen


Jernbanebroen mellem Vordingborg og Farø.


Jernbanebroen og bagerst den nye Masnedsundbro under konstruktion.


Luftfoto af Masnedsundbroen.


Jernbanebroen over Masnedsund under genopbygning.


Jernbanebroen over Masnedsund, efter den er blevet påsejlet.


Luftfoto af Masnedsund og Storstrømmen.


Tegning af jerbanebroen over Masnedsund.

Intro

Masnedsundbroen er bygget fra 1933-1937 og forbinder Sjælland med Masnedø. Sammen med Storstrømsbroen forbinder den Sjælland med Falster.

Broen blev indviet den 6. august 1937, men blev taget midlertidigt i brug allerede den 22. december 1935.

Et engelsk tankskib påsejlede den gamle jernbanebro fra 1883, og det ene af de faste brofag styrtede i vandet. Derfor blev alle sejl sat for at få gjort jernbanedelen på den nye bro brugbar, så det ikke lavede mere kludder i togtrafikken mellem Sjælland og Falster end højest nødvendigt.

Heldigvis var arbejdet med den nye bro så fremskredet, at der kun gik ti dage, fra den gamle bro blev ødelagt, til at jernbanedelen på den nye bro kunne tages midlertidigt i brug. Den gamle jernbanebro fra 1883 blev repareret og fik et nyt brofag, sådan at den kunne bruges igen, indtil den nye bro var helt færdig.


Masnedsundbroen er en 201 meter lang klapbro. En klapbro kan åbnes, så gennemsejlingshøjden er ubegrænset, men gennemsejlingsbredden på 25 meter sætter naturligt sine begrænsninger for, hvor store skibe der kan sejle igennem.

Det er brovagten, der styrer, hvornår broklappen kan åbnes for gennemsejling, sådan at det ikke forstyrrer togtrafikken. Hver vejbane er 2,8 meter bred, og inklusiv jernbanespor og fortov er broen 14 meter bred.