Martinus Rørbyes Vej


Martin Rørbye 1803-1848

Intro

Hed tidligere Abildgårdsvej, anlagt i 1945 og navngivet i 1949. Ved kommunesammenlægningen i 1970 fik den sit nuværende navn. Martinus Rørbyes Vej har navnefællesskab med andre veje i Vejgaard opkaldt efter danske malere. Anlagt i 1950erne.

''Martinus Rørbye'' Rørbye blev født i Norge, men var fra 1814 bosat i København, hvor han gik på Kunstakademiet fra 1820. Han var elev hos Eckersberg og C. A. Lorentzen. I 1833 malede han i Skagen og i 1834 gik studierejsen til Holland, Paris og siden til Rom. I 1834 rejste han til Grækenland og Konstantinobel, Rom og kom hjem til København i 1837. R. rejste også meget i Danmark. Han var i 1838 den første modtager af Thorvaldsens medalje og fra 1844 var han professor ved Kunstakademiet. Han har bl. a. malet: C. A. Lorentzen i sit atelier, Arrestbygningen ved Råd- og Domhuset, Grækere arbejder i ruinerne ved Akropolis og Mænd af Skagen en sommeraften i godt vejr.

Det Kongelige Bibliotek Den Store Danske Encyklopædi Salm.