Marsvinslund


I sin grundform blev Marsvinsliunds hovedbygning opført i 1654 af Jørgen Marsvin. Den gennemgående gavlkvist blev tilføjet i løbet af 1700-tallet og det udskårne indgangsparti stammer formentligt fra samme ombygning.

Intro

Marsvinslund, som ligger syd for Viborg, blev først oprettet som hovedgård (og dermed herregård) i 1654, da Jørgen Marsvin samlede jorden fra flere større og mindre gårde i området. I samme ombæring opførte han den nuværende hovedbygning, som stadig står med stråtag og bindingsværk.

''Historien om Marsvinslund'' Marsvinslund kan føre sine rødder tilbage til gården Bastrup, som første gang nævnes i 1453. I midten af 1600-tallet kom gården til adelsmanden Jørgen Marsvin, som ydermere ejede herregården Aunsbjerg ikke langt derfra. I 1654 samlede han Bastrup og en række andre gårde for derved at oprette hovedgården Marsvinslund. Jørgen Marsvin kom imidlertid i økonomiske problemer og måtte allerede i 1655 sælge både Aunsbjerg og Marsvinslund til rigsmarsk Anders Bille. I den efterfølgende periode var Marsvinslund ejet af adelsmænd og kvinder fra velkendte slægter som Rosenkrantz, Krabbe, Ulfeldt og Rantzau, indtil herregården i 1732 blev solgt til kommerceråd Steen Jørgensen og dermed gik ud af adeligt eje. Herregårdens efterfølgende historie er præget af hyppige ejerskifter indtil enkefru Mette Cathrine Clementin erhvervede gården i 1789. Hun giftede sig med den noget yngre godsforvalter Anders Hansen, som efterfølgende sad på Marsvinslund helt frem til 1860. I dag ejes Marsvinslund af Margit Møller, som bortforpagter 102 ha af herregårdens samlede gods. ''Markante ejere'' 1654-1655: Jørgen Marsvin 1655-1656: Anders Bille 1719-1732: Otto Rantzau 1789-1801: Mette Cathrine Clementin 1801-1860: Anders Hansen Læs mere om Marsvinslund på [http://danskeherregaarde.dk/nutid/marsvinslund danskeherregaarde.dk]

''Hovedbygning'' Marsvinslunds hovedbygning står med halvvalmet stråtag, hvidkalkede mure og rødmalet bindingsværk. Bygningen blev opført i 1654 af Jørgen Marsvin, da han oprettede Marsvinslund som hovedgård. I 1700-tallet blev bygningen forlænget mod øst, hvilket en lille vinkel på bygningen vidner om i dag. I 1700-tallet blev hovedbygningen ligeledes forsynet med en gennemgående gavlkvist, som mod gårdsiden har et stort ur. ''Omgivelser'' Herregården var tidligere afskærmet af vandfyldte voldgrave, men disse er for længst kastet til. Marsvinslunds nuværende avlsbygninger blev opført i 1877 og løbende udvidet gennem 1900-tallet. Marsvinslund ligger i et naturskønt område med indtil flere gravhøje som ligger spredt i landskabet. ''Bygninger og gods'' 1654: Hovedbygning opført 1700-tallet: Gavlkvist og udvidelse mod øst tilføjet 1877: Avlsgård opført

''Fakta'' Adresse: Marsvinslundvej 10, 8620 Kjellerup Kommune: Silkeborg Tidligere: Viborg amt, Lysgaard herred, Vium sogn Ejer: Margit Møller (2017) Funktion: Planteavl (2017) Størrelse: Ager 91 ha, eng 11 ha, skov 22 ha (2017) Offentlig adgang: Kan ses fra vej – kun adgang efter forudgående aftale Fredning: Hovedbygningen er fredet (2017)

''English'' Marsvinslund was made into a manor and a centre of a larger estate, when when the nobleman Jørgen Marsvin in 1654 merged a number of peasant farms in an area south of Viborg. On the same occasion he erected the current main building in half timber with thatched roof. During the 18th century a small west wing and a gable dormer was added.

''Publiceret''