Marstrandsvej


Wilhelm Nikolaj Marstrand (Nicolai Wilhelm Marstrand, 24. december 1810 - 25. marts 1873) var en dansk maler.

Intro

Vejen er opkaldt efter maleren og tegneren (Nicolai) Wilhelm Marstrand (1810-1873). Den har navnefællesskab med andre veje i kvarteret opkaldt efter danske malere. Anlagt i 1950erne.

''Wilhelm Marstrand'' Marstrand begyndte i 1826 på Eckersbergs private malerskole og fortsatte i årene 1825-1833 på Kunstakademiet, der anbefalede ham til en flerårig studierejse. 1836-1840 opholdt han sig i Rom. Malerierne fra denne periode , hvor han skildrede det pittoreske folkeliv i brogede, menneskefyldte malerier, høstede stor international anerkendelse. Siden rejste han både i Italien og andre europæiske lande. De senere års arbejder tæller også bibelske motiver, bl. a. udsmykningen af Christian 4s Kapel i Roskilde Domkirke (1864-1866). M. blev professor ved Kunstakademiet i 1848 og var dets direktør 1853-1857 og fra 1863 til sin død. I sin levetid opnåede han de største anerkendelser. Han har bl. a. malet: En flyttedagsscene, Et musikalsk aftenselskab, Sankt Antoniusfesten i Rom, Kirkefærd til Leksands sognekirke, Christian 4 på Trefoldigheden og har udsmykket festsalen på Københavns Universitet, hvor maleriet "Indvielsen af Københavns Universitet i Frue Kirke 1749", findes.