Marslev


Bystævnet i Marslev. Billedet tilhører Erling Lykke

Intro

Marslev er nævnt første gang 1339 i formen Marssloue. Forleddet er mandsnavnet Mar. Efterleddet er ’-lev’, der formentlig betyder arvegods.