Marselisborg-kvarteret


Villaer med udsigt til Århus Bugt.


Rigmandsvilla.


Havudsigt og grønt område.

Intro

Marselisborg er det ældste og mest udprægede rigmandskvarter i Århus. I 1896 købte byrådet det gamle Marselisborg Gods og dets jordbesiddelser af indenrigsminister H.P. Ingerslev for ikke mindre end 1,2 millioner kroner...

Marselisborg er det ældste og mest udprægede rigmandskvarter i Århus. I 1896 købte byrådet det gamle Marselisborg Gods og dets jordbesiddelser af indenrigsminister H.P. Ingerslev for ikke mindre end 1,2 millioner kroner. To år senere fik den senere Christian den Tiende en stor grund og en sommerbolig foræret af taknemmelige borgere. I 1902 stod Marselisborg Slot klar. Den gode beliggenhed med udsigt over havet og den kongelige nabo gjorde Marselisborg til storborgerskabets foretrukne kvarter. På bare ti år skød den ene pragtvilla efter den anden op i området. ''Rige børn leger bedst'' Marselisborgkvarteret ligger som en knopskydning på kvarteret Frederiksbjerg. Frederiksbjerg opstod på den jord, som Århus Kommune havde købt i 1896. En byplan blev fremlagt i 1898 af arkitekten Hack Kampmann og ingeniøren Charles Ambt. De ville indrette et varieret og gennemplanlagt byrum. De skrev, at folk af forskellig slags ikke skulle bo sammen: ”Den ene Art Bebyggelse vil ikke passe sammen med den anden, men de ville indbyrdes genere hinanden til liden Gavn og Glæde for Beboerne”. Marselisborgkvarteret ligger ikke præcis der, hvor planlæggerne havde tænkt sig. Men hvis man går en tur fra Mindeparken i Marselisborg over Ingerslevs Boulevard til Langenæs, tager man en lyntur ned af den sociale rangstige. Første en fremvisning af borgerskabets område, så middelklassens kvarter og sidst arbejdernes boliger.