Marrebæk


Bøtø Nor og Marrebæk. Kort over Marrebæk og Bøtø Nor Gl. pumpestation (museum). Åbent efter aftale.


Bøtø Nor Gl. Pumpestation . Den gamle pumpestation og Marrebæk kanal. Til højre i billedet den nye pumpe fra 1967


gehejmekonferensråd Edward Tesdorpf. Litografi I.W.Tegner efter photo 1889 Tegner & Kittendorff, Mackeprangs Boghandel Nyk.F

Intro

Bøtø Nor tæt ved Marrebæk på Sydfalster er et inddæmmet og tørlagt område på 2150 hektar. Allerede i 1762 forsøgte man at tømme vigen for vand. Dengang mislykkedes forsøget. Godsejer Edward Tesdorpf tog initiativ til at stifte ”I/S Bøtø Nors Udgravnings-og Inddæmningsselskab” i 1860...

Bøtø Nor tæt ved Marrebæk på Sydfalster er et inddæmmet og tørlagt område på 2150 hektar. Allerede i 1762 forsøgte man at tømme vigen for vand. Dengang mislykkedes forsøget. Godsejer Edward Tesdorpf tog initiativ til at stifte ”I/S Bøtø Nors Udgravnings-og Inddæmningsselskab” i 1860. Selskabet opførte det 19 kilometer lange og tre meter høje dige på østkysten af Sydfalster. Selskabet gravede også kanaler og byggede pumpestationen. Bøtø Nor Gamle Pumpestation blev taget i brug 1871. Dampmaskinen i pumpestationen blev skiftet ud i 1901. I 1967 byggede man en ny station. I dag bliver stationen drevet som et levende landvindingsmuseum. ''Tesdorpf dræner landet'' Edward Tesdorpf blev født i Hamborg i 1817. Han kom til Danmark i 1837. I 1839 købte han Ourupgård Gods samt senere flere lokale gårde og godser. Tesdorpf blev en pioner på landbrugsområdet. Han afskaffede bøndernes pligtarbejde på sine godser allerede i 1842. Han indførte forbedringer af mejeribruget, og han var ivrig foredragsholder. Efter et studieophold i England 1844 blev han den første herhjemme, der forbedrede sine jorder ved egentlig dræning. Tesdorpf var også den drivende kraft bag andels-sukkerfabrikken i Nykøbing Falster i 1884. Senere blev Tesdorpf blandt andet sognerådsformand i Idestrup og præsident i Landhusholdingsselskabet. I Landhusholdningsselskabet uddannede han 300 mænd i, hvordan man dræner sin jord. Bagefter sendte han dem ud i landet for at lære kunsten videre.