Markdige, Nørholm Hede


Markdigerne kan stadigvæk ses på Nørholm Hede. Her ved Liljebrovej i den sydlige del af heden.

Intro

Flere steder på Nørholm hede finder man resterne af markdiger. De er jordvolde opført for at holde dyrene væk fra afgrøderne på marken - og omvendt, at holde dyrene inde, når markerne var udlagt til græsning. Diget i sydkanten af heden er opført i 1890ér