Mariesminde


Mariesminde i 1948

Intro

Gården lå oprindeligt i landsbyen Tved, men blev udflyttet derfra omkring 1865.

Dens historie kan føres tilbage til 1600. Gården blev fra 1844 drevet af enken Marie Cathrine Hjorth. Det er formentlig hende, der har lagt navn til gården. Anker Jørgensen Schultz købte gården 1864. Kai Anker Schultz var ejer af gården i 1880 og havde både forvalter og 7 tjenestefolk. Hans O. Lind købte gården 1919, hvorefter den var i familien Linds eje. Mariesminde blev købt af Dalby Sognekommune i 1964. Sognekommunen fik også lavet udstykningsplaner, og byggegrundene blev i 1966 omtalt som Koldings dyreste. Skovgærdet, Skovly og Møllegærdet blev bebygget med parcelhuse i slutningen af 1960erne. For Romerparken-området lavede Dalby Sognekommune udstykningsplan sammen med entreprenør Peter Nielsen umiddelbart før kommunesammenlægningen, men bebyggelsen blev først opført i 1971. Kolding Kommune solgte grundene omkring Bakkegærdet, Ågærdet og Lundgærdet i 1972. Da det var attraktive grunde valgte en del købere at overnatte på rådhuset for at sikre sig en grund. I nærheden af Mariesminde blev der i 1927 og 1929 udgravet to oldtidshøje, hvor der blev fundet bronzealdersværd. I 1975 blev ved klargøring til nybyggeri ved Bakkegærdet 5 fundet et flint-lag. I 2007 opsatte Mariemindes Grundejerforening en mindesten med indskriften ”Mariesminde”.