Marielundspavillionen


Pavillionen i Marielundsskoven


Udeservering ved Marielundspavillionen, ca. 1920.

Intro

I 1873 blev Marielundspavillionen indviet. Ejer var Forskønnelsesselskabet for Kolding og Omegn, som ønskede at skabe en udflugtmulighed for byens borgere. Restaurationen blev lukket 1967, og i 1991 blev der på stedet bygget en naturskole.

I begyndelsen var stedet for langt væk fra byen og det kneb med stedets økonomi. Med byens vækst og de bedre transportmidler voksede publikum og der kunne i 1895 bygges en større pavillon. I 1908 blev besluttet at opføre en ny musikpavillon. I 1919 blev en ny pavillon indviet. Efter denne udvidelse var der 800 siddepladser. Udvidelserne skete ofte med økonomisk støtte fra byens fremtrædende borgere.

Fra ca. 1910 til sidst i 1920’erne var Marielund byens mest yndede udflugtmål med mulighed for skøjteløb, koncerter og dans. Kaffepuncher og romtoddyer indgik naturligvis også i regnskabet.
Med transportmidlernes og byens udvikling blev stedet dog efterhånden mindre attraktivt som udflugtsmål.

Den mest kendte vært er J.C. Bølling, som Forskønnelsesselskabet antog til stedets første vært. Han var tidligere karl hos byens apoteker, men giftede sig med apotekerens kokkepige – så var der sørget for både frikadeller og kartoffelsalat og den finere madlavning i Marielund. Bølling kunne trække sig tilbage fra restaurationen i 1905.

Restaurationens mest kendte gæst er uden tvivl digteren Holger Drachmann, som var Bøllings ven og boede der flere gange som gæst, vistnok under den forudsætning at der var bourgogne på bordet hver dag.

Restaurationen blev lukket 1967 . Bygningen var i en elendig forfatning og blev nedrevet januar-februar 1968. I 1991 blev bygget en naturskole på stedet under overskriften ”Hus på en dag” (13/9) i forbindelse med Teknisk Skoleforenings 100-års jubilæum.