Mariegaard (Løgumkloster)

Intro

Mariegaard er en sammenstykket gård, der overgik i privateje i 1830. Gården blev overtaget af staten i 1929 og udstykket i husmandsbrug i den nye by Bjerndrup.

Mariegaard er en sammenstykket gård, der overgik i privateje i 1830. Stuehuset er fra 1907 og avlslængerne fra perioden 1907-65. Gårdens jordtilliggende var i 1929 på 166 ha. Samme år blev gården overtaget af landbrugsministeriet og der blev foretaget store udstykninger og mageskifter. De udstykkede jorder gav plads til ”Den færdigstrikkede Landsby”, Bjerndrup. I 1935 overgik gården igen til privateje. I 1991 var der 75 ha. jord til gården, og heraf var 44 ha. tilkøbt efter 1935. Litteratur: J. P. Trap Danmark 5. udg. Tønder Amt, Bd. X,2 Danske gårde i tekst og billeder. Sønderjyllands amt bd. I B