Marie Grubbe, Borrehuset ved Grønsund


Mindestenen Marie Grubbe står ved tomten for deb tidligere færgegård, Borrehuset


Ca. der hvor færgestedet var på Marie Grubbes tid


Sten rejst på tomten af det nedbrændte Borrehus

Intro

Stenen ved tomten af det nedbrændte Borrehus, som en årrække beboedes af den adelige frøken Marie Grubbe som giftede sig med den fattige Søren Sørensen Møller og endte som fattig færgekone i Borrehuset.

Borrehuset blev opført i 1705 på foranledning af enkedronning Charlotte Amalie; herfra skulle der føres kontrol med afskibningen af brænde fra Falster. Der var desuden tilladelse til at drive færgefart og formentlig var der også lidt udskænkning af øl og brændevin.
Søren Sørensen Møller og fru Marie Grubbe boede i huset fra 1706 til ca. 1717 - 1718.
Huset nedbrændte i 1731.


''Fru Marie Grubbe'' Marie Grubbe blev født omkring 1643-45 som datter af Erik Grubbe på Tjele Gods i Århus. Hun bliver i 1660 gift med Frederik Gyldenløve – uægte søn af Kong Frederik d. 3. Hun bliver skilt efter 10 års ulykkeligt ægteskab og forlydende om flere affærer fra hendes side. Marie Grubbe bliver atter gift – denne gang med adelsmanden Palle Dyre. Dette ægteskab bliver ved dom opløst i 1691 – formentligt grundet Marie Grubbes åbenlyse og skandaløse affære med kusk Søren Sørensen Møller – også kaldet Søren Ladefoged. Marie Grubbe skal have udtalt ”at der ingen hun hellere vil have end ham, om han så ikke havde andet end det, han stod og gik i”. ''Marie Grubbe og Søren Sørensen Møller'' Efter skilsmissen forbliver Marie Grubbe samme med Søren Sørensen og de turer landet rundt og ernærer sig som gøglere – Marie Grubbe spiller på lire. De bliver gift i Holsten, da Marie Grubbe ikke har fået tilladelse til at gifte sig i Danmark. I 1706 får Søren Sørensen Møller lov at forpagte Borrehuset på Falster ca. 5 km. fra Stubbekøbing – herfra føres der kontrol med afskibningen af brænde fra Falster. Formentlig var der desuden lidt udskænkning af vin og øl. Her bor Søren og Marie frem til 1711 hvor Søren kommer i klammeri med en skipper og får skudt denne. Søren bliver dømt til tre års tvangsarbejde på Bremerholm. ''Hvad skete der med Marie Grubbe?'' Om Marie Grubbe ved vi at hun i årene 1714-1716 årligt modtager fattighjælp på 2 rigsdaler – efter 1716 ved vi ingenting – dog døde hun ifølge en anonym slægtsbog i 1718 i dyb fattigdom. I 2008 sætter to slægsforskere, i jagten på deres aner, et foreløbigt sidste punktum i historien om Marie Grubbe. De studser over en sætning i en kirkebog i Allerslev under begravede i 1717: ”Søfren Søfrensens Hustrue i Ugledie Mad. Grubbens”. Overlevede Søren straffearbejdet og vendte tilbage til Marie og de to flyttede til Ugledige i Allerslev Sogn og at hun derfor ligger begravet her? Videre forskning skal nu endeligt afgøre om dette er tilfældet. Kildemateriale: Om Marie Grubbe af Jens Meier og Marie Grubbe og hendes tid af Dan H. Andersen.