Maribovej


Maribovej set fra Stormarken ind mod centrum.


Maribovej set mod Løjtoftevej


Maribovej

Intro

Dette er landevejen mellem Nakskov og Maribo. Vejen blev anlagt i perioden 1810-1920.

Da de store landboreformer blev vedtaget i slutningen af 1700-tallet blev det også bestemt, at der skulle anlægges veje direkte fra købsad til købstad. Før den tid gik trafikken ad snoede veje fra den ene landsby til den næste. Til anlæggelse af disse veje blev bønderne enten udskrevet til at udføre det fysiske arbejde, eller også pålagt at betale til det. Landevejen fra Nakskov over Maribo til Nykøbing F. blev anlagt inden for perioden 1810-1920.