Maribo Svineslagteri


Luftfoto. B1070


Aflæsning af grise. B2120


Maribo Svineslagteri set fra Museumsgade. B1081


Slagteriet set fra Museumsgade. B2121


Administrationsbygningen ses til venstre i billedet. B2122


Vægter Peter Mortensen på sin runde. B8983

Intro

Maribo Svineslagteri, Slagterivej Museumgade 69: Kontor Vestergade 13: Udsalg


Andelsselskabet Maribo Andelssvineslagteri startede ved overtagelse af privat slagteri i Maribo, der havde eksisteret fra 1886-1896. Der var lokalt et stort ønske om at starte et andelsslagteri, og efter forhandling overtog andelsselskabet den private virksomhed. Fra 1898-1906 var navnet Andelsselskabet Lollands Svineslagteri.

Slagteriet udviklede sig jævnt gennem de følgende år. Først adskillige år efter 1. verdenskrig nåede man op på en årlig slagtning af over 30.000 svin. I slutningen af tyverne, da slagtningerne igen viste stærk stigning, blev der foretaget en fuldstændig ombygning af slagteriet. Nogle år forinden havde slagteriet og byen i fælleskab opført et offentligt slagtehus.

På denne tid begyndte man også at slagte kreaturer og produktionen i pølsemageriet blev stærkt forøget.

I 1969 blev Maribo Andelssvineslagteri overtaget af Lolland-Falster Andels-Svineslagteri.