Maribo Sukkerfabrik


Fabriksbygningerne med kraftcentralens store skorsten. B1767


Aflæsning af roer fra roebanevogne med håndkraft. B1769


Sukkerfabrikkens store modtageplads, hvorfra roerne indføres i fabrikken. B2150


Afklæsningspladsen foran sikkerfabrikken. B2353


Luftfoto. B3762


Der leveredes roer til fabrikken på mange måder. B9537

Intro

Den tidligere Maribo Sukkerfabrik er beliggende på Kidnakken

I 1874 arbejdede landbrugskandidaten Erhard Frederiksen for at få etableret en sukkerfabrik i Maribo. I 1872 havde Erhard sammen med sin bror Johan Ditlev grundlagt sukkerfabrikken LOLLAND i Holeby, og drømmene for at udvidde erhvervseventyret var store. Det lykkedes dog ikke Erhard Frederiksen, at skaffe midler nok til endnu en sukkerfabrik i Maribo, men de lokale tanker om oprettelse af en sukkerfabrik i Maribo fortsatte. Foregangsmanden Erik Kjær fra Maribo søgte endnu en gang i 1894 at etablere en sukkerfabrik, men der var for få interesserede sukkerroedyrkere.

Først i 1896 da købmanden C.O. Qvade gik ind i arbejdet og lykkedes det med københavnske investorer i ryggen at stifte A/S Maribo Sukkerfabrik. Samme år påbegyndtes byggeriet af fabrikken, og i 1897 stod fabrikken færdig til sukkerproduktion. Fabrikken fik fra start store økonomiske og driftsmæssige udfordringer, og allerede i 1898 overtog den store danske virksomhed De Danske Sukkerfabrikker Maribo Sukkerfabrik.

Sukkerproduktionen på Maribo Sukkerfabrik fortsatte indtil d. 1. maj 1963, hvor De Danske Sukkerfabrikker nedlagde produktionen i forbindelse med centralisering af virksomheden. I forbindelse med lukningen af Maribo Sukkerfabrik overtog fabrikant K. Balling-Engelsen bygningerne.