Maribo Kloster og Kirke


Maribo Domkirke 1. Maribo Domkirke


Maribo Domkirke 2. Maribo Domkirke


Maribo Domkirke 3. Maribo Domkirke


Leonora Christina.

Intro

Margrethe den Første forærede et stykke jord til kirken omkring år 1400. Ved landsbyen Skimminge på Lolland skulle et nyt kloster grundlægges. Formålet var at bygge et kloster ”i Vor Frues og Sankt Birgittes Hæder”. Klostret blev anlagt som et dobbeltkloster...

Margrethe den Første forærede et stykke jord til kirken omkring år 1400. Ved landsbyen Skimminge på Lolland skulle et nyt kloster grundlægges. Formålet var at bygge et kloster ”i Vor Frues og Sankt Birgittes Hæder”. Klostret blev anlagt som et dobbeltkloster. Nonneklostret kom til at ligge mod nord og munkeklosteret syd for kirken. Byggeriet stod færdigt omkring 1470. Allerede i 1416 gav kongen klostret ret til at anlægge en købstad. Købstaden fik navnet Maribo. Den store klosterkirke står endnu, men der er kun enkelte ruiner tilbage fra munkenes kloster. ''Kongedatter flyttede fra fængsel til jomfrukloster'' Ved reformationen i 1536 blev de fleste danske klostre nedlagt. Klostret i Maribo var et af de få, der fortsatte som katolsk stiftelse 20 år endnu. Den sidste præsteviede munk forlod klostret i 1551. I 1556 blev stedet omdannet til et adeligt jomfrukloster. Det bestod indtil 1621. Herefter blev bygningerne og de tilhørende, rige ejendomme foræret til det nyoprettede Sorø Akademi. I 1596 overgik klosterkirken til at være bykirke. Det skete fordi, byens egen kirke brændte samme år. Omkring 1685 flyttede kongedatteren Leonora Christina Ulfeldt ind i det forfaldne jomfrukloster efter 21 års fængsel i Blåtårn. Tretten år senere døde hun i Maribo. Leonora Christinas gravsten ses stadig i kirken.