Maribo Domkirke


Kirkeskibet med alteret i baggrunden


Leonora Christinas gravsten


Birgitta-alteret i Landemodesalen.


Kirken set fra syd. Bygningen til venstre er den nuværende Domprovstegård. Munkeklostret var placeret her, syd for kirken.


Den middelalderlige reliefsten i kirkens østgavl. Stenen bærer den korsfæstedes billed, omgivet af alle marterredskaberne.


Kirkeskibet med alteret og prædikestolen i baggrunden. Bemærk 'Nonnelægteren' i venstre og højre side oven på sideskibenes alterbuer.


Prædikestolen.


Maribo Domkirkie - koret med altertavlen


Maribo kirkegård


Maribo kirkegård


Maribo kirkegård

Intro

Maribo Domkirke er opført i gotisk stil og oprindelig en Birgitinsk klosterkirke. Kongedatteren Leonora Christina boede i det tidligere munkekloster fra 1685 til sin død i 1698. Hun ligger begravet i kirken.

Domkirken er åben for besøg hele ugen - fra kl. 09:00 - 17:00. Domkirken låses automatisk og alarm tilsluttes kl. 17:00. Domkirkens hjemmesidewww.maribodomkirke.dk
Bag det nuværende alter ligger Landemodesalen, der samtidig er kirkens lille museum.

Her findes to af kirkens gamle altre.
Augustinus alteret og det såkaldte Birgitta alter, med nordens ældste maleri på lærred fra ca. 1420.
Blandt de mange ting skal også nævnes Margrethebægeret, der er en sjælemessegave fra dronning Margrethe I.

Der er desværre kun mulighed for at bese den spændende Landemodesal under en rundvisning.


Kirkebygningen
Kirken i Maribo blev opført i landsbyen Skimminge. Den blev senere købstad og skiftede navn til Maribo. Kirken er opført i gotisk stil og er oprindelig en katolsk Birgittinsk klosterkirke, indviet 1416 men først færdiggjort omkring 1470.
Det er den hellige Birgitta af Vadstenas åbenbaringer og forskrifter, der ligger til grund for både placeringen tæt ved søen, men også udformningen af såvel kirke som kloster. Ved reformationen i 1536 ophævedes de fleste store danske klostre. Klosteret i Maribo fortsatte derimod endnu i en 20-års periode som katolsk stiftelse, og den sidste præsteviede munk forlod først klosteret i 1551.
I 1556 blev klosteret omdannet til et adeligt jomfrukloster, der bestod indtil 1621, hvorefter bygningerne og de rige ejendomsbesiddelser blev skænket til det nyoprettede Sorø Akademi. I mellemtiden var klosterkirken overgået til også at være bykirke, idet byens egen kirke, formentligt den gamle Skimminge landsbykirke, brændte i 1596. ”Byens kor” blev nu indrettet i kirkens østende, hvor nonnekoret før havde været, mens klosterjomfruerne blev henvist til at benytte koret i vest, der herefter fik betegnelsen Jomfrukoret. Her indrettes efter 1621 landemodesalen og orgelet fik ligeledes sin plads i kirkens vestende. Der er mange spor efter klostertiden i kirken, og helt særegent er, at alteret står i vestenden af kirken.
Alteret ved vestgavlen var oprindeligt munkenes. Menighedens nu forsvundne alter stod ved østgavlen og en række helgenaltre i buerne på hver side. På platformen over menighedens alter stod nonnernes alter. Dette alter er bevaret, men desværre solgt til Engestofte kirke. Nonnerne havde adgang til dette område gennem en dør i nordsiden. En del af døråbningen kan stadig ses.


Leonora Christina Ulfeldt (8. juli 1621 – 16. marts 1698) var datter af Christian 4. og Kirsten Munk - hans hustru "til venstre hånd". Hun var grevinde til Slesvig og Holsten.

Hendes halvbroder Frederik 3. fik hende i 1663 fængslet i Blåtårn på Københavns Slot. I 1673 begyndte hun sit "Jammers Minde", en skildring af fængselslivet stilet til hendes børn. Hun blev løsladt i 1685 og flyttede kort efter til Birgittinerordenens kloster i Maribo. Leonora Christina Ulfeldt blev er gravsat i krybten under Maribo Domkirke. Hendes gravsten ses stadig i kirken.


Faste rundvisninger: Tirsdag - lørdag kl.14:00 fra 1. april - 1. november.
Selskaber kan hele året bestille rundvisninger ved kontakt til kirkekontoret på 54 78 03 92 . Kirken er dog ikke åben for besøg, når der foregår gudstjenester og kirkelige handlinger eller disse er under forberedelse. Derfor kan det være en god idé at kontakte kirkekontoret inden Jeres besøg i domkirken.

Domkirkens hjemmeside


Gravminderne i denne database er udpeget af Museum Lolland-Falster i samarbejde med kirkens menighedsråd. Efterfølgende er de godkendt af områdets provst på et ekstraordinært provstesyn. Gravminderegistreringen er foretaget på baggrund af: ”Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde” af 22. maj 1986.

Registrerede gravminder på Maribo Kirkegård