Maribo Amts- og Byssygehus / Søndersøhjemmet


Vinterbilled af sygehuset B737


Indkørselsporten B1243


Luftfoto af Søndersøhjemmet B8099


Bygningskomplekset set fra haven B8197


Plantegning af nybygningen B10224


Hovedbygningen B10226


Søndersøhjemmet set fra 'søsiden' B10227


Sygehuset set fra Søndre Boulevard


Grundlovsmøde i Søndersøhjemmets have B5201

Intro

Med opførelsen af det nye Maribo – Amts- og Bysygehus i årene op til år 1900, foretog myndighederne et 'kvantespring' indenfor hospitalsvæsenet.

Den ældste del af hospitalet, det trefløjede anlæg mod Søndre Boulevard, opførtes i 1894-95 efter tegning af arkitekt H. C. Glahn. I 1914 udvidedes hospitalet med fløjen mod søen. Fløjen opførtes efter tegning af arkitekt Kristoffer Varming. Hospitalet blev nedlagt i 1956, hvor det nye Maribo Amts- og Bys Sygehus, Søndre Boulevard 84 blev taget i brug. Allerede den 1. december 1956 blev bygningen genåbnet som midlertidigt flygtningecenter for Ungarns-flygtninge. Siden 1960 har bygningerne fungeret som plejehjem og plejeboliger, og er en del af Søndersøhjemmet.
Stedet er i dag omdøbt til Bo- og rehabiliteringscenter Maribo.


Grundmuret hospitalskompleks, der mod Søndre Boulevard er udvidet med en nyere fløj. Det trefløjede bygningsanlæg er opført i en etage over en høj kælder og har skifferdækkede heltage. Murfladerne står i blank mur af røde sten over en sokkel af kløvede kampesten. Den nyere fløj ud mod søen er i to etager i blank mur af røde sten over en sokkel af kløvede kampesten. Afvalmet, skifferbelagt heltag.