Mariasminde Kro


Mariasminde Kro syd for Skast. Foto: Henrik J. Møller

Intro

Mariasminde Kro nord for Vester Gammelby blev åbnet i 1887 og var i drift indtil 1982.

Mariasminde Kro nord for Vester Gammelby blev åbnet i 1887 og var i drift indtil 1982. Oprindelsen til kroen går tilbage til 1862, hvor kromanden i Skast Jef Hansen Petersen købte 5 ha. jord syd for Skast og opførte en gård.

I 1878 solgte han gården til Otto Diderik Weismand fra Ballum, og det var ham der åbnede kroen. Op gennem tiden skiftede kroen hyppigt ejere, og blev til sidst nedlagt i 1982. E

ndnu findes kroen bevaret, men fremtræder ikke længere i velplejet stand. Nyere ombygninger og ændringer har forringet kroens arkitektoniske værdi.

Litteratur:
J. P. Trap Danmark 5. udg. Tønder Amt, Bd. X,2
Danske gårde i tekst og billeder. Sønderjyllands amt bd. I A